Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Radio/TV CPVNCHLV

0
2693

Quyết Định 14/4/2018-TTCPVNCHLV

V/v Bổ Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc Đài Truyền Thanh/Truyền Hình Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (Giám Đốc Radio/TV CPVNCHLV)

 

Kính thưa quý vị,

 

Tôi xin được long trọng tuyên bố bổ nhiệm:

Ông Danny Ngo sinh năm 1970 hiện sinh sống tại Arizona USA

 

ID#14420181018PMGDTVCPVNCHLVDN1970

 

Làm Giám Đốc Đài Truyền Thanh/Truyền Hình Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (Giám Đốc Radio/TV CPVNCHLV)

 

Xin cảm ơn ông đã vì Quốc Gia Dân Tộc mà can đảm lãnh nhận trách nhiệm khó khăn của chức vụ tạm thời này.

 

Trách nhiệm của ông là thành lập những chương trình phát thanh/phát hình quảng bá Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong.

 

Xin ông hãy hết sức thận trọng và giữ bí mật cho người trong nước muốn tham gia tổ chức.

 

Xin Thượng Đế gìn giữ ông, ban phước lành cho ông, và cho công việc vì Quốc Gia Dân Tộc của ông!

 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Quang

Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA

14/4/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here