Câu Hỏi 2: Anh lấy tư cách gì để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong?

0
2220

Câu Hỏi 2: Anh lấy tư cách gì để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong?

Đáp: Tôi lấy tư cách một người tị nạn chính trị muốn phục hoạt lại đất nước đang bị tạm chiếm bởi Cộng Sản. Không có ai thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV), nên tôi mới thành lập. Tôi đã mời nhiều người làm tổng thống CPVNCHLV, nhưng không ai chịu làm, nên tôi mới làm. Để có thêm thông tin xin quý vị hãy nghe thêm vài video clips của CPVNCHLV sau đây:
https://www.youtube.com/watch?v=IC4HAgXuMEA&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=-QNpZcZifqk&t=1722s
Xin cảm ơn và kính chào quý vị!
Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
8/1/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here