Câu hỏi 3: Chính phủ lưu vong nghĩa là gì?

0
1878

Câu hỏi 3: Chính phủ lưu vong nghĩa là gì?

Trả lời:
Thông điệp 14/6/2017 của TT CPVNCHLV
V/v Định nghĩa của “Chính phủ Lưu vong”

– Kính thưa đồng bào,
– Kính thưa quý vị,

Tôi xin lược dịch và đọc định nghĩa của “chính phủ lưu vong” và nguyên bản Anh ngữ để chia sẻ với quý vị như dưới đây:

Định nghĩa pháp lý và theo luật của Chính Phủ Lưu Vong:

Một chính phủ lưu vong hàm chỉ một nhóm chính trị tạm thời tự xưng là chính phủ của một nước cụ thể. Nói chung, một chính phủ lưu vong không thể thực hiện quyền lực pháp lý của mình và chính phủ này cư trú ở một nước ngoài. Chính phủ lưu vong thường xuất hiện trong sự chiếm đóng thời chiến.

Sau đây là những yếu tố để nhận ra chính phủ lưu vong:

1. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân tự xưng là thẩm quyền tối cao đối với một nước.

2. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân được công nhận bởi nước chủ nhà như là thẩm quyền tối cao trên nước kia, và

3. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân được tổ chức để thực hiện một số hành vi của nhà nước thay mặt cho quốc gia quê nhà.

Một chính phủ lưu vong có thể thực hiện nhiều loại hành động trong việc tiến hành công việc hàng ngày của họ. Những hành động này bao gồm:

1. Trở thành một thành phần trong một hiệp ước song phương hay quốc tế.

2. Tu chính hoặc sửa đổi hiến pháp của mình.

3. Bảo trì những lực lượng quân sự.

4. Duy trì công nhận ngoại giao bởi những nước khác.

5. Phát hành thẻ căn cước.

6. Cho phép sự thành lập của những đảng chính trị mới.

7. Định chế những cải cách dân chủ.

8. Tổ chức bầu cử.

(Quang Nguyen’s translation)
*************
Government-in-Exile Law and Legal Definition | USLegal, Inc.
https://definitions.uslegal.com/g/gov

A government-in-exile refers to a temporary political group claiming to be a particular country’s legitimate government. Generally, a government-in-exile is unable to exercise its legal power and it resides in a foreign country. Government-in- exile frequently occur during wartime occupation. [State of Netherlands v. Federal Reserve Bank, 201 F.2d 455 (2d Cir. N.Y. 1953)]

The following are the factors that recognize government-in-exile:

1. An individual or group of individuals claiming supreme authority over a country;

2. An individual or group of individuals being recognized by the hosting country as the supreme authority over that other country, and

3. An individual or group of individuals being organized to some acts of state on behalf of the home country.

A government-in-exile may undertake many types of actions in the conduct of their daily affairs. These actions include:

1. Becoming a party to a bilateral or international treaty;

2. Amending or revising its own constitution;

3. Maintaining military forces;

4. Retaining diplomatic recognition by sovereign states;

5. Issuing identity cards;

6. Allowing the formation of new political parties;

7. Instituting democratic reforms;

8. Holding elections.

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin kính chào quý vị!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)
Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
President of the Republic of Vietnam Government in Exile
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequang1958cpvnchlv@gmail.com
Address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here