Câu hỏi 5: Anh không phục vụ trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 thì làm sao anh có tư cách để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong được?

0
1219

Câu hỏi 5: Anh không phục vụ trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 thì làm sao anh có tư cách để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong được?

Trả Lời:
Theo lẽ thông thường, người đứng đầu Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà, tức là tổng thống hay thủ tướng, phải thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong sau khi di tản ra ngoại quốc. Nếu không, thì một vị bộ trưởng trong nội các chính phủ, thí dụ như Ngài Bộ Trưởng Nội Vụ Lâm Lệ Trinh, phải đứng ra thành lập Chính Phủ VNCH Lưu Vong.
Nhưng tiếc thay Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong đã không được chính thức thành lập và duy trì bởi những người trong Chính Phủ VNCH trước năm 1975.
Bây giờ, những người có tư cách thành lập chính phủ lưu vong theo lẽ thường đó hầu hết đã qua đời, chỉ còn lại một vài vị trên dưới 90 tuổi.
Tôi thấy Ngài Lâm Lệ Trinh, cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Việt Nam Cộng Hoà, là người có thể thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong theo lẽ thông thường đó.
Nếu không, thì một vị cựu tướng lãnh trong quân đội, thí dụ như Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh, cũng có thể thành lập Chính Phủ VNCH Lưu Vong theo lẽ thông thường đó.
Nhưng tiếc thay, các vị này đều không làm.
Người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản có hằng ngàn tổ chức và hàng trăm ngàn cá nhân chống Cộng ở khắp nơi trên thế giới, nhưng suốt 43 năm qua vẫn không có một chính phủ VNCH lưu vong.
Tôi đã xin phép Chính Phủ Hoa Kỳ để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong như là một khung sườn chính phủ dân chủ mà trong đó tất cả mọi chức vụ, kể cả chức vụ tổng thống, đều là tạm thời và có thể được thay thế bởi người tài đức thích hợp hơn đến sau. Tây Tạng có Chính Phủ Lưu Vong. Chúng ta cũng cần có Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong, để nếu đời chúng ta chưa phục quốc được thì đời con cháu chúng ta sẽ phục quốc. Tôi chưa tìm được người tài đức muốn làm tổng thống, nên tôi phải tạm thời làm. Tôi luôn luôn sẵn sàng bàn giao cho người tài đức muốn làm tổng thống thay tôi để người quốc gia tị nạn Cộng Sản chúng ta luôn luôn có một Chính Phủ VNCH Lưu Vong sẵn sàng ký kết hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do để chặn đứng tham vọng bành trướng và bá chủ của Tàu Cộng hầu giải cứu Dân Nước thoát Tàu thoát Cộng.
Để kết luận, tôi xin phép được đặt ra vài câu hỏi để gợi ý cho tất cả chúng ta như sau đây:
1. Nước Việt Nam hay Chính thể Việt Nam Cộng Hoà là của toàn dân hay của những người trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975?
2. Nếu những người trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 không thành lập chính phủ lưu vong thì không ai được thành lập hay sao?
3. Tư cách đại diện Dân của những người trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 bây giờ có còn không sau 43 năm không bầu cử?
4. Suốt 43 năm qua, tại sao quý vị trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 không thành lập chính phủ lưu vong?
5. Phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà để hữu hiệu Chống Tàu chống Cộng hầu bảo vệ Quốc Gia Dân Tộc là trách nhiệm của riêng quý vị trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 hay của toàn dân?
6. Năm 1975, tôi còn đi học trung học, chưa thể tham gia Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà được. Vậy, tôi không có tư cách hay trách nhiệm phục hoạt chế độ Việt Nam Cộng Hoà để cứu Dân Nước hay sao?
7. Chúng ta có phải chờ cho mọi người trong Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975 chết hết rồi thì mới được thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong hay sao?
8. Ai có tư cách thành lập chính phủ lưu vong?
9. Chính phủ lưu vong là gì?
10. Người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản chúng ta có nên bỏ qua dị biệt, khiêm tốn tích cực tìm đến nhau để chung tay xây dựng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong, dù còn non nớt nhưng đã định hình để trường tồn, hầu có thể hữu hiệu lãnh đạo toàn dân chống Tàu xâm lược và tay sai Việt Cộng hay không?
11. Hiền tài có nên tham gia Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà Mùa Hè 2018 để bầu chọn một cách dân chủ tất cả mọi chức vụ, kể cả chức vụ tổng thống, trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong hay không?
Xin cảm ơn và kính chào quý vị!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
9/1/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here