Câu hỏi #6: Ai đã bầu anh làm tổng thống?

0
1174

Câu hỏi #6: Ai đã bầu anh làm tổng thống?

Trả Lời: Xin cảm ơn anh đã hỏi.

Người Việt tị nạn Cộng Sản ở khắp nơi nên việc bầu cử không thể tổ chức dễ dàng được.

Ai có thể tổ chức được chuyện bầu cử tổng thống cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong?

Trong khi đó Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong cần phải được thành lập và cần phải có người lãnh đạo.

Không ai thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong, tôi mới thành lập.

Không ai chịu làm tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong, tôi mới làm.

Nếu anh muốn làm tổng thống CPVNCHLV và tỏ ra có khả năng đó, tôi sẵn sàng để anh thay tôi.

Tôi đã mời một số người tiếng tăm có thể đảm đương được công việc nhưng họ đều từ chối. Tôi xin đơn cử vài người rất nổi tiếng thôi. Tôi đã mời bà Dương Nguyệt Ánh, Trung Tướng Nguyễn Duy Hinh, Bộ Trưởng Nội Vụ Lâm Lệ Trinh, Đại Tá Lê Nguyễn Công Tâm, Trung Tá Nguyễn Tạ Quang, và một số tướng tá khác nữa.

Tôi cũng đã cố tổ chức bầu cử trên mạng, nhưng chưa thành công.

Bây giờ tôi lại đang tổ chức bầu cử thêm một lần nữa đây: Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà 2018.

Kính thưa anh,
Một tổ chức chính phủ không thể không có người lãnh đạo. Tôi đã đứng ra xin phép chính phủ sở tại là Hoa Kỳ để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong. Không mời được ai, tôi phải tạm thời lãnh đạo. Tuy vậy, tôi vẫn luôn quan tâm tìm người xứng đáng hơn.

Xin mời anh tham gia Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà Mùa Hè 2018 nhé!

Tất cả đại biểu tham dự Đại Hội đều có tư cách ứng cử như nhau. Chúng ta sẽ thảo luận và bầu chọn 24 chức danh căn bản, kể cả tổng thống, cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong.

Đại Hội đã thực sự bắt đầu trên Virtual Conferences là các nhóm kín và bí mật.

Đại biểu Đại Hội cần phải công khai danh tính, hình ảnh và lập trường chính trị chống Tàu chống Cộng.

Tóm lại, xin anh hãy bình tĩnh tìm hiểu Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong kỹ hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Postal mail: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA
14/1/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here