Câu Hỏi 9: Muốn tham gia vào chính phủ phải làm sao?

0
1668

Câu Hỏi 9: Muốn tham gia vào chính phủ phải làm sao?

Trả Lời: Trước tiên, xin quý vị hãy bí mật liên kết với 15 người trong địa phương của quý vị để làm thành Hội Đồng chính quyền địa phương Phường/Xã/Thị Trấn nơi quý vị cư ngụ.
Sau đó, thành lập lực lượng cảnh sát 30 người và lực lượng dân vệ 60 người cho phường/xã/thị trấn đó.
Xong, quý vị hãy liên lạc với Ngài Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Việt Nam Cộng Hoà Anthony Nguyen hoặc tôi trên Facebook Messenger.
Chúng tôi có thể sẽ bổ nhiệm quý vị làm quận/huyện trưởng hay Thị Trưởng Thành Phố/Thị Xã tại nơi quý vị cư ngụ.
Chúng tôi sẽ dùng mã số để bảo mật tối đa cho quý vị.

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
22/4/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here