Chúng Tôi Cần Biên Tập Viên cho Viet9News

0
2985

Kính mơi quí vị góp một bàn tay bằng cách làm biên tập viên viết bài phản biện đối với thằng lọi minh nầy càng sớm càng tốt gơi lại đây hay email: Viet9news@gmail.com.
Xem videos private: Tên súc vật Lợi Minh chửi 3 que xỏ lá

Lơi Minh ăn chuột cống
http://Viet9News.com/News/LoiMinhAnChuotCong.mp4

http://Viet9News.com/News/5-14-182LoiMinh.mp4

http://Viet9News.com/News/5-14-18LoiMinh.mp4

https://youtu.be/mhrJgppduEc

Loi Minh FB: https://www.facebook.com/lloyd.le.58
Loi Minh Phone: (623) 398-5752
Address: 19811 W Pierson St

Litchfield, AZ 85340

*Nếu bài viết hay chúng tôi sẽ chọn làm tin trên TV Viet9News Arizona is run by the United States private for anti-communist propaganda purposes and supports the nail industry development, helping to stabilize the lives of many Vietnamese settling in the United States & Canada.

https://www.facebook.com/BoThongTin.VNCH/

Viet9News – Tin Tức, Thời Sự, Giải Trí

SHARE & SUBSCRIBE : http://youtube.com/Viet9NewsArizona

Website: Kết nối – Chia sẻ – Hành động , Để thay đổi thể chế – VN Phải có dân chủ❤️?❤️ http://Viet9News.com

Danny N.

Giám Đốc Radio/TV CPVNCHLV.

TEXT (213) 293-5272

WEB: http://Viet9News.com

FB: Facebook.com/Viet9news

Youtube: http://youtube.com/Viet9NewsArizona

Phó Giám Đốc Radio/TV CPVNCHLV.

Đào Công Cảnh

TEXT (602) 245-7603 – (602) 245-2872

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here