Mang băng rôn đòi bắt TBT Trọng và phó TT Hải ngay giữa trung tâm Hà Nội

0
2648

Mang băng rôn đòi bắt TBT Trọng và phó TT Hải ngay giữa trung tâm Hà Nội

Mang băng rôn đòi bắt TBT Trọng và phó TT Hải ngay giữa trung tâm Hà Nội. Thật vậy, người VN trong nước ngày một can đảm chống Cộng hơn.

“Yêu cầu nhà chức trách khởi tố và bắt giam tên trùm gián điệp Tàu Hoàng Trung Hải, cùng tên Việt gian bán nước Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã bao che và đồng lõa với y mười mấy năm qua”

Nhà báo Lê Anh Hùng đã treo biểu ngữ cảnh tỉnh người dân Việt trước thảm họa CS giữa trung tâm Hà Nội.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here