Sắc Lệnh Hành Pháp 2017/03/23-CPVNCHLV V/v Chính Quyền Trung Ương và Địa Phương

0
1138

Việt Nam Cộng Hoà

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

Tổng thống Nguyễn Thế Quang

*********

Sắc Lệnh Hành Pháp 2017/03/23-CPVNCHLV

V/v Chính Quyền Trung Ương và Địa Phương

 

Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong quyết định rằng:

 

 1. Chính quyền trung ương của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà sẽ gồm có ba ngành: Hành pháp, Lập pháp, và Tư pháp. Ba ngành này độc lập và cân bằng quyền lực của nhau để ngăn ngừa độc tài. Sự vận hành, quyền hạn, và trách nhiêm của ba ngành Hành pháp, Lập pháp, và Tư pháp của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà rập khuôn như trong hành pháp, lập pháp, và tư pháp của Chính Phủ Hoa Kỳ.

 

 1. Hành pháp sẽ gồm có tổng thống, phó tổng thống, và nội các. Nhiệm kỳ của Tổng thống và phó tổng thống là 4 năm. Tối đa 2 nhiệm kỳ.

 

 1. Nội Các Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà sẽ gồm có 18 bộ. Bộ trưởng do tổng thống chỉ định.

3.1. Bộ Nội Vụ

3.2. Bộ Nội An

3.3. Bộ Tư Pháp

3.4. Bộ Thông Tin

3.5. Bộ Lao Động

3.6. Bộ Ngoại Giao

3.7. Bộ Dân Vận

3.8. Bộ Quốc Phòng

3.9. Bộ Vận Tải

3.10. Bộ An Sinh Xã Hội

3.11. Bộ Thương Mại

3.12. Bộ Môi Trường

3.13. Bộ Giáo Dục

3.14. Bộ Phát Triển Nông Thôn

3.15. Bộ Gia Cư

3.16. Bộ Tài Chính

3.17. Bộ Y Tế

3.18. Bộ Cựu Chiến Binh

 

 1. Mỗi bộ sẽ có 1 bộ trưởng, 2 thứ trưởng, 5 cục trưởng, 8 phụ tá (mỗi người cho mỗi vị trong 8 vị cao cấp nhất của bộ) và 3 nhân viên cho tỉnh, 2 cho mỗi quận, 1 cho mỗi phường/xã. Bộ trưởng có toàn quyền phong lập/phế bỏ mọi nhân viên trong bộ của mình, kể cả thứ trưởng.

 

 1. Chính quyền địa phương gồm có 33 tỉnh như sau:

5.1. Thủ Đô Sài Gòn

5.2. Hà Nội

5.3. Hà Giang Cao Bằng

5.4. Lào Cai Lai Châu

5.5. Tuyên Quang Bắc Cạn

5.6. Điện Biên Sơn La

5.7. Yên Bái Phú Thọ

5.8. Quảng Ninh Lạng Sơn

5.9. Vĩnh Phúc Thái Nguyen

5.10. Bắc Giang Bắc Ninh

5.11. Hải Phòng Hải Dương

5.12. Hoà Bình Ninh Bình

5.13. Hưng Yên Thái Bình

5.14. Nam Định Hà Nam

5.15. Thanh Hoá Nghệ An

5.16. Quảng Bình Hà Tĩnh

5.17. Quảng Trị Thừa Thiên Huế

5.18. Đà Nẵng Quảng Nam

5.19. Quảng Ngãi Bình Định

5.20. Kon Tum Gia Lai

5.21. Phú Yên Khánh Hoà

5.22. Đắc Lắc Đắc Nông

5.23. Lâm Đồng Ninh Thuận

5.24. Tây Ninh Bình Phước

5.25. Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu

5.26. Bình Dương

5.27. Đồng Nai

5.28. Long An Tiền Giang

5.29. Đồng Tháp An Giang

5.30. Vĩnh Long Trà Vinh Bến Tre

5.31. Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng

5.32. Kiên Giang Phú Quốc Côn Sơn

5.33. Bạc Liêu Cà Mau

 

 1. Lập pháp sẽ gồm có Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện:

6.1. Hạ Nghị Viện sẽ gồm có 200 dân biểu. Nhiệm kỳ hai năm. Tối đa 5 nhiệm kỳ.

6.2. Thương Nghị Viện sẽ gồm có 66 nghị sĩ. Nhiệm kỳ 6 năm. Tối đa 5 nhiệm kỳ.

 

 1. Tư pháp sẽ gồm Tối Cao Pháp Viện và hệ thống toà án địa phương. Sẽ có 9 thẩm phán tối cao. Thẩm phán tối cao do tổng thống đề cử và phải được Thượng Viện phê chuẩn. Nhiệm kỳ trọn đời.

************************

 

Republic of Vietnam

Republic of Vietnam Government in Exile

President Nguyễn Thế Quang

*************

Executive Order 2017/03/23-CPVNCHLV

RE: The Central and Local Governments

 

The President of the Republic of Vietnam Government in Exile has decided that:

 

 1. The central government of the Republic of Vietnam shall consist of three branches: Executive branch, Legislative branch, and Judiciary branch. These three branches of government are independent from one another and balance one another’s powers to prevent tyranny. The operations, the powers, and the responsibilities of these three branches of government are exactly the same as those of the US Government.

 

 1. Executive branch shall include president, vice-president, and the cabinet. The term for the office of presidency is 4 years. Two terms is maximum.

 

 1. The Cabinet of the Republic of Vietnam Government shall include 18 departments. Secretaries are appointed by the president.

3.1. Department of Interior Affairs

3.2. Department of Homeland Security

3.3. Department of Justice

3.4. Department of Information

3.5. Department of Labor

3.6. Department of State

3.7. Department of Mass Mobilization

3.8. Department of Defense

3.9. Department of Transportation

3.10. Department of Social Security

3.11. Department of Commerce

3.12. Department of Environment Protection

3.13. Department of Education

3.14. Department of Rural Development

3.15. Department of Housing

3.16. Department of Finance

3.17. Department of Medicine

3.18. Department of Veterans’ Affairs

 

 1. Each department shall consist of one secretary, 2 deputy secretaries, 5 undersecretaries, 8 assistants (one for every top 8 persons of the department) and 3 agents for each province, 2 for each district/city, 1 for each ward/village. Secretaries have powers to promote/nullify anyone’s position within their departments.

 

 1. The local governments shall include 33 provinces as follows:

5.1. Thủ Đô Sài Gòn

5.2. Hà Nội

5.3. Hà Giang Cao Bằng

5.4. Lào Cai Lai Châu

5.5. Tuyên Quang Bắc Cạn

5.6. Điện Biên Sơn La

5.7. Yên Bái Phú Thọ

5.8. Quảng Ninh Lạng Sơn

5.9. Vĩnh Phúc Thái Nguyen

5.10. Bắc Giang Bắc Ninh

5.11. Hải Phòng Hải Dương

5.12. Hoà Bình Ninh Bình

5.13. Hưng Yên Thái Bình

5.14. Nam Định Hà Nam

5.15. Thanh Hoá Nghệ An

5.16. Quảng Bình Hà Tĩnh

5.17. Quảng Trị Thừa Thiên Huế

5.18. Đà Nẵng Quảng Nam

5.19. Quảng Ngãi Bình Định

5.20. Kon Tum Gia Lai

5.21. Phú Yên Khánh Hoà

5.22. Đắc Lắc Đắc Nông

5.23. Lâm Đồng Ninh Thuận

5.24. Tây Ninh Bình Phước

5.25. Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu

5.26. Bình Dương

5.27. Đồng Nai

5.28. Long An Tiền Giang

5.29. Đồng Tháp An Giang

5.30. Vĩnh Long Trà Vinh Bến Tre

5.31. Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng

5.32. Kiên Giang Phú Quốc Côn Sơn

5.33. Bạc Liêu Cà Mau

 

 1. Legislative branch shall include the House of Representatives and the Senate:

6.1. The House of Representatives shall include 200 Representatives. The term is two years. One could serve 5 terms maximum.

6.2. The Senate shall include 66 Senators. The term is 6 six years. One could serve 5 terms maximum.

 

 1. Judiciary branch shall include The Supreme Court and the system of local courts. There shall be 9 Justices. They are appointed by the President and should be approved by the Senate. This is a lifetime position.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here