Sự Chính Danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV)

0
4447

Sự Chính Danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV)

*******

Kính thưa đồng bào và quý vị,

 

Để giải toả thắc mắc của một số người về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (Republic of Vietnam Government in Exile), tôi xin post giấy phép và nói vắn tắt như sau:

 

Tôi đã mô tả hoạt động của tổ chức khi xin phép như sau: nhận đóng góp để giúp thành lập tổ chức chính phủ cho mục đích phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (Collecting contributions to help form government organizations for the restoration of the Republic of Vietnam.)

 

Như thế, giấy này có giá trị cho phép Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV) làm việc quyên góp và việc giúp thành lập các tổ chức chính phủ để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà.

 

Nói cách khác, CPVNCHLV đã chính thức được phép chính quyền sở tại để hoạt động cho mục đích phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà với quyền quyên góp để giúp thành lập các tổ chức chính phủ.

 

Xin cảm ơn và kính chào quý vị!

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)

President of the Republic of Vietnam Government in Exile

Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

Phone: 408-623-1814

Email: nguyenthequangusa@gmail.com

Postal address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA

9/3/2018

 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here