Thông điệp 18/6/2017-TTCPVNCHLV

0
1166

Thông điệp 18/6/2017-TTCPVNCHLV

V/v Tại sao Giải pháp cho Vấn nạn Việt Nam Hôm nay phải là Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

– Kính thưa đồng bào,

– Kính thưa quý vị,

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong sẽ lãnh đạo toàn dân chống Tàu Cộng xâm lược và Việt Cộng tay sai vì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bán nước cho Tàu rồi mà người dân trong nước thì vì sợ hãi nên chưa thể thành lập chính phủ được.

Đảng phái chính trị cũng chưa xuất hiện trong nước thì đến bao giờ mới có chính phủ?

Và đến bao giờ thì chính phủ đó mới được quốc tế công nhận?

Mà cho dù được quốc tế công nhận, thì một chính phủ thoát thai từ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ vẫn phải chịu những ràng buộc về các hiệp ước bán nước của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng như nợ nần gây ra bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Chỉ có Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà mới phủ nhận được những hiệp ước bất lợi cho dân nước Việt cũng như nợ nần mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã gây ra.

Việt Nam Cộng Hoà vẫn là một quốc gia đang sống theo công pháp quốc tế (a nation de jure).

Cộng Sản được coi như là lực lượng chiếm đóng do vi phạm Hiệp Định Paris 1973, cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, không tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam.

Người dân Việt Nam thực sự chưa bao giờ bầu chọn Cộng Sản lãnh đạo đất nước trong một cuộc bầu cử tự do. Nên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ là một chính phủ chính danh hợp pháp cả. Cộng Sản chỉ là lực lượng chiếm đóng và phải bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Có lý luận cho rằng ông Dương Văn Minh là tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà và ông ta đã đầu hàng Việt Cộng thì coi như Việt Nam Cộng Hoà đã chết. Lý luận đó hoàn toàn sai vì Dương Văn Minh không phải là tổng thống hợp hiến. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức thì Phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay làm tổng thống là hợp hiến. Tổng thống Trần Văn Hương từ chức thì người thay thế làm tổng thống phải là Chủ tịch Thượng Viện Nguyễn Văn Huyền thì mới hợp hiến. Việc Tổng thống Trần Văn Hương trao quyền tổng thống cho Dương Văn Minh là vi hiến. Tóm lại, sự đầu hàng của Dương Văn Minh không hợp hiến, nghĩa là Việt Nam Cộng Hoà chưa hề đầu hàng, chỉ thua một trận chiến và phải lưu vong ra ngoại quốc chờ ngày phục quốc.

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong là chính phủ khơi lại giòng sinh mệnh của Nền Đệ Nhị Cộng Hoà, và là chính phủ tiếp nối của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà, với Hiến Pháp 1967 của nước Việt Nam Cộng Hoà có biên giới từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong đang từng bước phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà và sẽ ký hiệp ước hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ để cùng với Hoa Kỳ và Đồng Minh chống lại chủ nghĩa bành trướng của Tàu Cộng.

Tôi xin vắn tắt với quý vị như thế. Mong quý vị tìm hiểu cặn kẽ hơn và sớm tham gia Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong để chống Tàu Cộng xâm lược và Việt Cộng tay sai hầu cứu dân cứu nước.

Trân trọng,

Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)

Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

President of the Republic of Vietnam Government in Exile

Phone: 408-623-1814

Email: nguyenthequangusa@gmail.com

Postal mail: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA

18/6/2017

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here