Lợi Minh tội phạm bị sử lý tại tòa đô chánh

0
2839

Thông Báo mời mọi người  xuống đường cầm cờ vàng ngày

THURSDAY – lúc 4PM – 4/5/2018

Lợi Minh tội phạm bị sử lý tại tòa đô chánh:
Litchfield Park City Hall,
214 W Wigwam Blvd, Litchfield Park, AZ 85340, USA

Đê lên án Lợi Minh là “Viêt Công Nằm vùng ở Arizona”
Xem Video trên Viet9news: http://Viet9News.com

On youtube:1 https://youtu.be/maLum5b4aSg   

On youtube:2  https://youtu.be/6xJZzwpS3qQ

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here