4/19/18/ Đàm Luân tóm tắt cuộc biểu tình Biểu Tình Chống Thúy Nga

0
1354


 

4/19/18/ Đàm Luân tóm tắt cuộc biểu tình chống Thúy Nga, Quoc Huy Truong,Trần Nhật Phong , v v Biểu Tình Chống Trung Tâm Thúy Nga và VietFace TV – Little Saigon – California

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here