Bằng chứng về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong 

0
2279

Bằng chứng về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
*******


Kính thưa đồng bào và quý vị,
Tôi đã chính thức công bố thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong ngày 28/1/2016 trên Facebook. CPQGVNLT đòi buộc tôi phải tuyên bố giải tán CPVNCHLV với lý do là tôi đã vi phạm tác quyền của ông Đào Minh Quân. Họ cho rằng không ai được dùng từ “‘Chính Phủ” vì họ đã dùng rồi. Họ tuyên bố kiện tôi và đòi tôi phải bồi thường 7 triệu 500 ngàn đô la Mỹ thiệt hại cho CPQGVNLT.

Cũng nhờ vậy mà tôi mới xin giấy phép hoạt động cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong.

Tôi là người đã đứng ra xin phép chính quyền sở tại để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong/Republic of Vietnam Government in Exile (Tổ Chức/Organization) ngày 3/10/2017.

Mục đích của Tổ Chức là thành lập những tổ chức chính phủ để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (The purpose of the Organization is to form government organizations for the restoration of the Republic of Vietnam).

Đây là một tổ chức vô vị lợi (non-profit organization) vì lợi ích công cộng (for public purposes).

Sinh hoạt của Tổ Chức là quyên góp từ cá nhân, tổ chức, cơ quan chính phủ nhằm mục đích giúp việc tổ chức chính phủ để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (The activities of the Organization include collecting donations/contributions from individuals, organizations, and government agencies to help form government organizations for the purpose of restoring the Republic of Vietnam).

Chỗ nào tiếng Anh quý vị không hiểu xin hãy hỏi người biết tiếng Anh giải thích cho quý vị nhé!

Tôi rất vui vì có người anh em bên CPQGVNLT đăng lên Facebook cho quý vị xem thông tin của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong/Republic of Vietnam Government in Exile trong hồ sơ công cộng của tiểu bang California.

Điều này chứng tỏ rằng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong là một tổ chức chính danh công khai có ghi danh với chính quyền sở tại, nghĩa là hoạt động hợp pháp.

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)
Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Việt
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Postal address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA
3/6/2018

P.S.
My Narrative for the 501c3 Application
The Republic of Vietnam Government in Exile seeks to collect contributions/donations from individuals, organizations, and government agencies all over the world to help build government organizations for the purpose of restoring the Republic of Vietnam. Since its beginning in October 2017, the Republic of Vietnam Government in Exile has collected less than one thousand ($1,000). Contributions are from friends and acquaintances. Most money collected is sent to individuals for the purpose of restoring the Republic of Vietnam.
I have also sent money of my own to several different individuals to help build up organizations for that very purpose of restoring the Republic of Vietnam.
I expect future donors would include many individuals, organizations, and government agencies all over the world.
Also, I expect many individuals and organizations will do different fundraising programs for the Republic of Vietnam Government in Exile.
The Vietnamese name for Republic of Vietnam Government in Exile is “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong”.
I would like to help curb China’s expansionism, which is also known as Yellow Peril. The United States of America needs Vietnam to be a strategic ally. But, Communist Vietnam is sided with China. Therefore, the US will formally recognize the Republic of Vietnam Government in Exile and help it restore the Republic of Vietnam. Aggressive China will be defeated and divided into 5 or 7 smaller republicans for the purpose of world peace. Vietnam will be free at last from Communism and China’s domination! Amen! Thanks be to God!

&&&&&&&
Sự Chính Danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV)
Kính thưa đồng bào và quý vị,
Để giải toả thắc mắc của một số người về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (Republic of Vietnam Government in Exile), tôi xin post giấy phép và nói vắn tắt như sau:
Tôi đã mô tả hoạt động của tổ chức khi xin phép như sau: nhận đóng góp để giúp thành lập tổ chức chính phủ cho mục đích phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (Collecting contributions to help form government organizations for the restoration of the Republic of Vietnam.)
Như thế, giấy này có giá trị cho phép Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (CPVNCHLV) làm việc quyên góp và việc giúp thành lập các tổ chức chính phủ để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà.
Nói cách khác, CPVNCHLV đã chính thức được phép chính quyền sở tại để hoạt động cho mục đích phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà với quyền quyên góp để giúp thành lập các tổ chức chính phủ. Xin cảm ơn và kính chào quý vị!
(9/3/2018)
&&&&&&&
Chúng ta cần hỗ trợ anh em đấu tranh trong nước để khích lệ và củng cố tinh thần đấu tranh dân chủ của họ. Họ là những người chống Cộng trực tiếp đối diện hiểm nguy hàng ngày.
Điều quan trọng hơn nhiều của việc chúng ta hỗ trợ họ là họ biết rằng họ đang hoạt động để phụng sự cho một chính nghĩa rõ ràng: Phục Hoạt Việt Nam Cộng Hoà để giải cứu Quốc Gia Dân Tộc thoát Cộng thoát Tàu. (21/4/2018)

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here