Bằng chứng về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong 

0
1720

Bằng chứng về sự chính danh của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
*******


Kính thưa đồng bào và quý vị,

Tôi là người đã đứng ra xin phép chính quyền sở tại để thành lập Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong/Republic of Vietnam Government in Exile (Tổ Chức/Organization) ngày 3/10/2017.

Mục đích của Tổ Chức là thành lập những tổ chức chính quyền trên Internet cho người Việt để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (The purpose of the Organization is to form online government organizations for the Vietnamese people for the restoration of the Republic of Vietnam).

Đây là một tổ chức vô vị lợi (non-profit organization) vì lợi ích công cộng (for public purposes).

Sinh hoạt của Tổ Chức là quyên góp từ cá nhân, tổ chức, cơ quan chính phủ nhằm mục đích giúp việc tổ chức chính phủ để phục hoạt Việt Nam Cộng Hoà. (The activities of the Organization include collecting donations/contributions from individuals, organizations, and government agencies to help form government organizations for the purpose of restoring the Republic of Vietnam).

Chỗ nào tiếng Anh quý vị không hiểu xin hãy hỏi người biết tiếng Anh giải thích cho quý vị nhé!

Tôi rất vui vì có người anh em bên CPQGVNLT đăng lên Facebook cho quý vị xem thông tin của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong (Republic of Vietnam Government in Exile) trong hồ sơ công cộng của tiểu bang California.

Điều này chứng tỏ rằng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong là một tổ chức chính danh công khai có ghi danh với chính quyền sở tại, nghĩa là hoạt động hợp pháp.

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)
Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Việt
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Postal address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA
3/6/2018

P.S. Tôi đã download thông tin này để thỉnh thoảng post lại cho quý vị tham khảo.
&&&&&&&

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here