Bổ Nhiệm Chức Vụ Quận Trưởng Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng

0
3175

Việt Nam Cộng Hoà

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

*******

Quyết Định 23/4/2018-TTCPVNCHLV

V/v Bổ Nhiệm Chức Vụ Quận Trưởng Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng

 

Kính thưa quý vị,

 

Tôi xin được long trọng tuyên bố bổ nhiệm:

 

ID#42320181149AMTPNINHKIEUVAD1980.

 

Làm Quận Trưởng Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng

 

Xin cảm ơn ông đã vì Quốc Gia Dân Tộc mà can đảm lãnh nhận trách nhiệm khó khăn của chức vụ tạm thời này.

 

Trách nhiệm của ông là thành lập chính quyền địa phương cho Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng bao gồm 15 thành viên Hội Đồng Chính Quyền Địa Phương Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng, 30 thành viên Cảnh Sát Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng, và 60 thành viên Dân Vệ Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng. Ông cũng có trách nhiệm thành lập 15 thành viên Hội Đồng, 30 Cảnh Sát, và 60 Dân Vệ cho mỗi phường/xã/thị trấn thuộc Quận Ninh Kiều Tỉnh Hậu Giang Cần Thơ Sóc Trăng.

 

Xin ông hãy hết sức thận trọng và giữ bí mật cho người trong nước muốn tham gia tổ chức.

 

Xin Thượng Đế gìn giữ ông, ban phước lành cho ông, và cho công việc vì Quốc Gia Dân Tộc của ông!

 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Quang

Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA

23/4/2018

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here