Bốn nhân vật nổi bật đứng đầu 2 chính thể ,

0
3288

Bốn nhân vật nổi bật đứng đầu 2 chính thể , hai ý thức hệ đối lập ở Việt Nam trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam (1955 -1975)

– Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Độc Tài Cộng Sản – Miền Bắc VN: Hồ Chí Minh và Lê Duẩn

– Việt Nam Cộng Hòa – Tự Do Dân Chủ – Miền Nam VN: Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu.

 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here