Câu Hỏi 1: Lưu vong nghĩa là gì?

0
1928

Câu Hỏi 1: Lưu vong nghĩa là gì?
Đáp: Lưu vong nghĩa là tạm thời mất quyền lực và phải di dời ra nước ngoài, nhưng vẫn luôn tìm cách trở về lấy lại quyền lực. Xin nghe thêm youtube clip kèm đây để rõ hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=22PYNJVBiDE&t=119s

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here