Hồ Tặc là thằng Trung cộng. Nguyễn Ái quốc đã chết từ năm 1932!

0
5601

Hồ Tặc là thằng Trung cộng. Nguyễn Ái quốc đã chết từ năm 1932! Mọi người hãy tìm hiểu và nhận thức nhe! Vào Google/YouTube…..tìm cho ra mọi chi tiết. Chúng ta là một dân tộc thông mình cớ sao để chúng nó lường gạt hơn 70 năm nay ?

Xã hội độc tài khốn nạn muốn giữ chế độ phải tạo một hình ảnh thần thánh để mị dân, csVN sẽ sụp đổ một cách khốn nạn đốn mạt nhất vì ngay cả HCM cũng không phải người Việt, xưa thì mị là hắn không vợ con, một lòng vì nước giờ lòi ra hắn hãm hiếp lấy toàn con gái trẻ, có vợ người tàu/người Nga tùm lum…..cái ác nghiệt là “bác” lại không phải là NAQ, tồi tệ va ghớm tởm hơn tất cả các nước cs khác trên thế giới ở chỗ nầy.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here