Nhà của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Mỹ .

0
6264

Nhà của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Mỹ .
Nhà của Lê Thanh Hải ở Mỹ .
Nhà của Nguyễn Công Khế ở Mỹ .
Dân Việt Nam ơi, mở mắt đi, các lãnh đạo đã lừa các bạn quá nhiều rồi .

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here