Biểu Tình Chống Cộng Sản Việt Nam “Hèn Với Giặc Ác Với Dân”

Biểu Tình Chống Cộng Sản Việt Nam "Hèn Với Giặc Ác Với Dân"

4/1/2018 Việt Khang & Trang Le (Song Ca)

4/1/2018 Việt Khang & Trang Le (Song Ca) VK là tác giả của những bài hát đấu tranh làm rung động hàng triệu trái...

Lợi Minh bị xử án tù thờ chủ nghĩa cộng sản

▶▶ ︎ ▶Xin vui lòng xem khẩn trương & SHARE tin đặc biệt nầy ▶▶ ▶ Watch Video & Share Immediately https://facebook.com/Viet9News/videos/2070063233022858/ http://facebook.com/Viet9News Loi Minh FB: https://www.facebook.com/lloyd.le.58 Loi Minh...

Episode #5 Intérpretes Unidos de La Música Ranchera

Episode #5 Every week on Sunday 3-6 Interpretes de la Música Ranchera next to Los Altos Ranch Market 1650 E Diamond St, Phoenix, AZ...

Phó chủ tịch cộng đồng tự xưng Arizona

 Trọng Phúc Chuyên nghề dụ trẻ em dưới tuổi thành niên để lạm dụng tình dục!:  Video đã có hơn 840 lượt views 320...