Quyết Định 3/7/2017-TT-CPVNCHLV v/v Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

0
1061

Việt Nam Cộng Hoà
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

vc ép người dân có nghĩa vụ đóng thuế cho vào ngân sách quốc phòng nuôi dưỡng đội quân côn an cán bộ hoàn toàn không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đất nước, họ thật sự dứt khoát quyết tâm cướp của giết người đánh đập dân lành vô tội xem như kẻ thù trong khi biển đảo lãnh thổ thu gom bàn giao cho giặc đại hán phương bắc,
CHỈ CÒN GIẢI PHÁP DUY NHẤT XÓA BỎ ĐẢNG BÚA LIỀM . 。. 
*******
Quyết Định 3/7/2017-TT-CPVNCHLV v/v Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong

– Kính thưa đồng bào!
– Kính thưa quý vị trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong!

Tôi xin long trọng công bố quyết định bổ nhiệm ông Anthony Nguyen làm bộ trưởng Bộ Nội Vụ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong!

Kính thưa ngài Bộ trưởng,
Tôi xin chân thành ngợi khen Ngài về lòng yêu nước và can đảm của Ngài để lãnh nhận trách nhiệm khó khăn của chức vụ bộ trưởng tạm thời này.

Xin kính chúc Ngài sức khoẻ và niềm vui phục vụ dân nước Việt Nam một cách vô vị lợi!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
President of the Republic of Vietnam Government in Exile
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA
3/7/2017
&&&&&&&

Republic of Vietnam
The Republic of Vietnam Government in Exile
*******
Decision 3/7/2017-TT-CPVNCHLV
RE: Appointment of Secretary of the Department of Interior Affairs of the Republic of Vietnam Government in Exile
– My country fellows,
– Ladies and Gentlemen,
I would like to solemnly announce that Mr. Anthony Nguyen be appointed Secretary of the Department of Interior Affairs of the Republic of Vietnam Government in Exile.
Mr. Secretary,
I sincerely compliment you on your patriotism and courage to accept the heavy responsibilities of the temporary office of Secretary of the Department of Interior Affairs of the Republic of Vietnam Government in Exile.
I respectfully wish you good health and the joy of selflessly serving the country of Vietnam and its people.

Sincerely,
Nguyễn Thế Quang
Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
President of the Republic of Vietnam Government in Exile
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Address: 4401 Giselle Ln Stockton CA 95206 USA
3/7/2017

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here