Tàu Cộng sắp bị Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do tiêu diệt và Việt Cộng sẽ đổ theo.

0
3273

Kính thưa quý vị,

Tàu Cộng sắp bị Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do tiêu diệt và Việt Cộng sẽ đổ theo.

Người dân cần bí mật thành lập hội đồng chính quyền địa phương để thể hiện quyền tự quyết của mình.

Nếu không, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng bạo loạn vô chính phủ trong một thời gian, rồi đến tính trạng sứ quân nổi lên khắp nơi, và sau đó sứ quân mạnh nhất sẽ tiêu diệt những sứ quân khác và thể chế sau đó sẽ là chế độ quân phiệt hoặc là chế độ tự do trá hình kiểu Nga của Putin hôm nay.

Chế độ tự do dân chủ cần có người dân ở cấp địa phương ý thức quyền làm chủ xả hội của mình và bầu chọn ra lãnh đạo là người trong địa phương của mình.

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
8/4/2018

Liên Danh #1: Nguyễn Thế Quang – Lê Quang Hiền

&&&&&&&

Kính thưa quý vị Đại Biểu Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà 2018 (Đại Hội) và toàn thể đồng bào,

Vì hoàn cảnh thực tế chưa cho phép, người Việt Quốc Gia chống Cộng Sản chúng ta chưa có thể tổ chức bầu cử một cách rộng rãi cho tất cả mọi người tị nạn Cộng Sản hiện đang ở khắp nơi trên thế giới muốn tham gia bầu chọn và ứng cử cho các chức vụ trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong. Do đó, Đại Hội Việt Nam Cộng Hoà 2018 chỉ có thể tổ chức bầu cử/ứng cử trong một phạm vi nhỏ hẹp. Tuy nhiên, Đại Hội cũng đã được phổ biến ở nhiều nơi trên mạng xã hội toàn cầu và các hội nghị được tổ chức trên mạng lưới toàn cầu 4 tháng liên tiếp, 24/24 giờ mỗi ngày, 7/7 ngày mỗi tuần, từ ngày 12/1/2018 đến 12/5/2018. Chúng tôi tin rằng thông tin đã đến với tất cả những người thực sự quan tâm.

Để ngăn ngừa Cộng Sản xâm nhập, chúng tôi bắt buộc phải có những yêu cầu đòi hỏi gắt gao về hình ảnh, tiểu sử, lập trường chống Cộng đối với cử tri/ứng cử viên. Toàn dân Việt đang theo dõi Đại Hội và nhìn vào từng người cử tri cũng như từng ứng cử viên để dò xét và muốn đoan chắc là không có Công Sản trà trộn. Mong quý vị thông cảm.

Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Phẩm chất tốt quan trọng hơn số lượng nhiều.

Chúng ta không thể sợ Cộng Sản mãi được! Quốc gia và Dân Tộc đang trên bờ tiêu vong!

Hãy can đảm lên mà cứu lấy Dân Nước, thưa quý vị!

Kính thưa quý vị cử tri hợp lệ,

Xin quý vị hãy bầu cho Liên Danh Nguyễn Thế Quang – Lê Quang Hiền.

Liên Danh: Ứng cử viên Tổng Thống: Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen) và Ứng cử viên Phó Tổng Thống: Triệu Phong Lê Quang Hiền chúng tôi có chủ trương tổng quát như sau:

Sức mạnh dân tộc chính yếu nằm trong tổ chức, chứ không phải trong cá nhân. Mỗi cá nhân đều có điều hay điều dở. Nhưng nhiều cá nhân trong tổ chức sẽ bổ túc cho nhau và làm cho tổ chức cũng như cá nhân ngày một hoàn thiện hơn.

Trong một tổ chức, cái dở của một cá nhân sẽ được cái hay của những người khác nâng đỡ, cái thiếu của một cá nhân sẽ được cái đủ, cái dư thừa của nhiều người khác bồi đắp, và cái hay của một một cá nhân sẽ được cái hay của nhiều người khác làm cho trở thành gương mẫu.

Anh hùng hào kiệt phải liên kết với nhau trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong thì mới có thể giải cứu dân nước thoát Tàu thoát Cộng được.

Đấu tranh riêng lẻ mang tính cá nhân hay phe nhóm nhỏ thì không thể thực hiện và hoàn thành được sứ mạng giải cứu dân nước của toàn dân.

Hãy nghĩ đến đại cuộc mà ép mình, khiêm tốn trong tổ chức lớn lao để có thể liên kết được với nhiều triệu người muốn thoát Cộng thoát Tàu.

Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong là khung sườn của một chính phủ tự do dân chủ mà trong đó bất cứ ai tham gia tại bất cứ thời điểm nào cũng có cơ hội thi thố tài năng và đức độ để vươn tới khả năng tối đa của mình trong việc phục vụ dân nước một cách hoàn toàn vô vị lợi.

Kính thưa quý vị cử tri,

Chúng tôi xin hứa sẽ phụng sự Quốc Gia Dân Tộc với tất cả khả năng và tình yêu của chúng tôi!

Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho chúng tôi!

Xin cảm ơn và kính chào quý vị!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen), Ứng cử viên Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
Triệu Phong Lê Quang Hiền, Ứng cử viên Phó Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
4/2/2018

P.S.
Kính thưa đồng bào và quý vị,

Tôi xin long trọng và hân hoan thông bào cùng đồng bào và quý vị là Ngài Triệu Phong Lê Quang Hiền đã nhận lời mời làm Cố Vấn Hội Đồng Cố Vấn Tối Cao Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong.

Dưới đây là tiểu sử của Ngài Triệu Phong Lê Quang Hiền, được trích từ nguồn:
https://trieuphonghienquangle.wordpress.com/about/

Lê Quang Hiền
Tiểu-sử Tác-giả

Triệu-Phong Lê-quang-Hiền

Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1942 tại làng Quảng-Điền Quận Triệu-Phong Tỉnh Quảng-Trị trong một gia-đình Thiên-Chúa Giáo; từ đời Ông, Bà nội.

Sinh-viên Đại-học Văn-khoa Huế .
Sinh-viên Đại-học Văn-Khoa Sài-Gòn .
Sinh-viên Sĩ-Quan khoá I –Trường Ðại-học Chiến-Tranh Chính-Trị Ðà-Lạt .
Cử-nhân Triết-Học .
Giáo-sư Trung -Học Công-lập Nguyễn-Hoàng-Tỉnh Quảng-Trị và tỉnh Bình-Tuy, và các trường Trung-học Tư-thục Thánh-Tâm.
Trung học Nữ Phước Môn ,
Trung học Ðắc-lộ ., Trung-học Minh-Ðức, Quảng trị .
Trung-học Tương-Lai ,Trung-học Tin-Ðức và Trung-học Thiên-hựu (Huế).
Làm Reporter cho Cơ-quan Juspao Hoa-Kỳ tại tỉnh Quảng-Trị dưới sự điều-khiển của Trung tá Jean.T.Fox và Thượng-sỉ Joyce năm 1968-1969-70 .

Uỷ-Viên Trung-ương Việt-Nam Nhân-Xã Cách-Mạng Ðảng năm 1970 (chủ-tịch giáo Trương-Công-Cừu )

Cùng Giáo-sư Lê-thành-Trị , Lâm-Ngọc-Huỳnh sáng lập Tân-Nhân-Xã năm 1980 tại Việt-nam..

Tại Hoa-Kỳ năm 1993 có đăng Tâm-Thư của Ðảng Tân-Nhân-Xã trên Báo Sài-Gòn-Time .

Cùng Dân-biểu Phạm-Ngọc-Hợp , thẩm-phán Phạm -đình-Hưng , đốc-sự Lê-thái-Thượng , Ông Nguyên Văn Lý chũ tịch Giám-sát Ðại-việt Quốc Dân đảng thành lập Hội đồng đoàn Kết Người Việt Quốc Gia (tại Hoa-Kỳ) .

Năm 1975 cùng Võ sư Phạm-Lợi và Ðốc-sự Ðèo-Văn-Ngày thành lập Mặt Trận-Phục Quốc-tháng 2 năm 1976 bị Cộng sản bắt giam tra tấn và bị tù , bị cùm chân tay nên tê liệt chân tay .

Sau đó bị Công An thành phố Hồ chí Minh quản lý từ năm 1976 cho đến năm 1989. ..

Ðến Hoa-Kỳ năm 1991 .

Uỷ-viên Hội Ðồng- Chiến-Lược kiêm Uỷ viên thường vụ Mặt Trận Quốc Dân và Phát Ngôn Viên chính thức của Mặt Trận Quốc Dân chống cộng-sản Duy-vật vô thần .

Năm 1996 theo lời mời của Hội-Ðồng Hoàng-gia và sự uỷ-nhiệm của Hoàng-Thân Bữu-Chánh nhận làm Phó Chũ-Tịch Quân-Chũ Lập-Hiến do Hoàng-Thân Bữu-Chánh làm Chũ-Tịch .

Ðã đại-diện Hoàng-Thân Bữu-Chánh ra Tâm-Thư chống Cộng-sản trên Sài Gòn Post .

Năm 2007 Ðại-diện Mặt-Trận Quốc-Dân chống Cộng -sản ra Tâm-Thư kêu gọi toàn dân xoá tan Chũ-nghiã cộng-sản duy-vật vô-thần và thiết-lập nền Đệ -Tam-Cộng-Hoà như trước 1975.

Các tác-phẩm đã xuất-bản :

Tiếng Khóc Giai-Nhân xuất-bản tại Hoa-Kỳ 1995

Thi-phẩm : Chiến-sĩ và Giai-Nhân hay là : Tình Yêu và Thù Hận dịch từ thi-phẩm Le-Cid của thi-hào Corneille xuất -bản năm 2000.

Thi-phẩm Sóng Lòng Trong Mơ năm 2000

Hành-Trình Nhân-Loại tập I và 2 năm 2000 .

đang in :

Thi phẩm: Ðường Vào Tình Yêu .

Thi Phẩm : Giai-Nhân và chiến-sĩ Thi-phẩm Sóng Lòng Trong Mơ

Xin thay mặt cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong, tôi xin chân thành cảm tạ Ngài Triệu Phong Lê Quang Hiền.

Xin cầu chúc Ngài sức khoẻ và niềm vui phụng sự Quốc Gia Dân Tộc!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
3/2/2018
https://www.facebook.com/groups/DaiBieu.DaiHoi.VNCH.2018/permalink/260161724518695/
&&&&&&&

Quang Nguyen (Nguyễn Thế Quang) sn 1958. California USA
My parents are from the North of Vietnam. They moved to the South in 1954 to avoid Communism. I was born and raised in a Catholic family. My family moved back and forth in several places in Da Nang, Phu Bai, Quang Tri, Dong Ha of the Central Vietnam, following the ARVN troops to do business. My parents are retailer of household items and used to sell items to several soldiers on credit. Many of them paid what they owed on the first day of the month when they got paid. That’s why our family moved along with the soldiers for several years.
After I had finished 5th grade, my parents sent me to Missionary Junior Seminary of Kontum for training, expecting me to be a priest. But, I was in this religious boarding school only 3 years, because my parents could not provide the cost of my education there. My parents had moved to Saigon for my older brothers to attend college.
I was in high school in Saigon when the South fell to Communism. My family had planned to flee like anybody else in 1975, but failed. Because we are poor, I am the only one in the family that could finally escape from Communism in April 11, 1988 by boat to Pulau Bidong, Malaysia.
I felt I got a new life breathing freedom in the refugee camps in Pulau Bidong, Sungai Besi in Malaysia and in Bataan in the Philippines. After one year and a half in the refugee camps, I came to the United Stated of America as a refugee, sponsored by the institution named, unless I am wrong, “International Institute of New Jersey”.
My first day in America is September 1st, 1989. My new real life of freedom has actually begun in Jersey City, New Jersey with the Labor Day weekend. I started working in a warehouse of a toy company after a few days of my arrival and one day after I do the Social Security card paper work.
I started learning English, in addition to French, Latin, and Vietnamese when I was in the seminary. I like to learn languages and had a chance to make a living tutoring English for several years before fleeing. In some way, I was somewhat ready for my new life in America in terms of English. Therefore, I could enjoy the society of freedom and democracy almost from the very beginning of my new life in America.
I worked as a shipping and handling clerk during the day and studied during the night at an Adult Learning Center in Jersey City. It was too cold for me to walk under the rain in the late evening from school back home. I decided to move to San Jose, California after 2 months living in Jersey City.
I moved to San Jose on November 1st, 1989. I worked as a dishwasher, busboy, and waiter in several restaurants for a few months before I got a job as a Teacher Aide or Para-educator at Silver Creek High School on March 6, 1990, partly thanks to my GED (General Education Development) diploma that I got on December 22nd, 1989 from Santa Clara County Office of Education and mainly thanks to God’s love for me. After seven years working as a teacher aide and going to school during the night and weekend, I got Electronics Certificate, Computer Certificate, AA degree in General Education, BA degree in Social Science with emphasis on high school teaching, and Single Subject Teaching Credential in Social Science. I also passed the CBEST (California Basic Educational Standardized Tests) and the SSAT (Standardized Scholarly Aptitude Test).
I have been teaching as a teacher since June 1997 at Silver Creek High School and hopefully, I will be at Silver Creek until I retire.
I just got involved in politics of Vietnam recently when I felt China was going to swallow South China Sea and annex Vietnam. China‘s ambition of expansionism is threatening the world order and security and should be stopped by all means.
The United Stated of America should help us Vietnamese Americans to restore the Republic of Vietnam so that it could be an ally of the United States of America in curbing China’s expansionism.
I am an anti-Communist Vietnamese American. I initiated the Republic of Vietnam Government in Exile on January 28, 2016. Before that, I had initiated Viet Democratic Movement on June 3, 2014 and Viet Democratic Party on December 28, 2014.
Please promptly support us and make it clear to the world that America supports the restoration of the Republic of Vietnam and officially recognize the Republic of Vietnam Government in Exile so that the Vietnamese people, both inland and overseas, will have trust in the Republic of Vietnam Government in Exile and cooperate with it. Otherwise, they might think it’s a trap of the Red Chinese/Vietcong secret agents.
The United States and Vietnam have a lot in common: security, interests, ideology, freedom of religion, human rights, democracy, etc.
Sincerely,
Quang Nguyen (Nguyễn Thế Quang)
Founder and President of Viet Democratic Movement
Founder and President of Viet Democratic Party
Founder and President of the Republic of Vietnam in Exile
San Jose, California, USA
December 27, 2016
Thưa quý vị!
Tôi xin tóm lược tiểu sử của tôi như sau:
Bố mẹ tôi là Bắc Kỳ công giáo di cư năm 1954, trốn chạy cộng sản. Tôi sinh ra, lớn lên, và học tiểu học ở Miền Trung. Bố mẹ tôi di chuyển theo quân đội để buôn bán, nên đã đưa chúng tôi đi đến nhiều nơi khác nhau ở Quảng Trị, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng. Tôi đã học những năm tiểu học ở Quảng Trị và Đà Nẵng. Hết bậc tiểu học, tôi được bố mẹ gởi đi tu học nội trú ở Tiểu Chủng Viện Kon-tum. Tôi đã ở đây 3 năm. Gia đình tôi đổi vào Sài Gòn, nên tôi học lớp 9-12 ở Sài Gòn. Đang học lớp 12 thì Sài Gòn rơi vào tay cộng sản. Sau đó, tôi học ở trường cao đẳng Nông Lâm Súc Bảo Lộc gần 1 năm. Vì lý do tôn giáo, tôi bỏ học về quê ở Phương Lâm, Định Quán làm thuê và làm rẫy giúp gia đình. Năm 1979, tôi làm thư ký tiết kiệm ở ngân hàng Tân Phú, Định Quán và được cho đi học kế toán sơ cấp 3 tháng. Năm 1980, tôi xin thôi vì bố mẹ tôi đã dọn trở về lại Sài Gòn. Tôi đã làm nghề dạy kèm tư gia, bán sách cũ cho đến khi vượt biên năm 1988. Sau hơn một năm ở các trại tị nạn Pulau Bidong, Sungai Besi, Malaysia và Bataan, Phillipines, tôi đã đến Mỹ ngày 1 tháng 9 năm 1989; và bắt đầu cuộc đời mới. Tôi may mắn kiếm được việc làm thông ngôn thông dịch trong trường học sau vài tháng bốc vác trong warehouse và rửa bát bồi bàn ở các nhà hàng. Tôi đã đi học đại học buổi tối và cuối tuần trong 7 năm để trở thành giáo viên high school. Tôi có bằng BA in Social Science, Single Subject Credential in Social Science, và SSAT in Vietnamese. Tôi đã dạy học ở trường Silver Creek High School từ năm 1997, nếu kể cả 7 năm làm phụ giáo nữa, là 25 năm. Tôi có vợ và 3 con còn đi học. Tôi phản đối việc Tàu mưu toan cướp nước Việt Nam và độc chiếm Biển Đông.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi!
Quang Nguyen
30/12/2015
Tôi tên Quang Nguyen (Nguyễn Thế Quang), sinh năm 1958.
Tôi đã liên tục làm việc tại trường Silver Creek High School, 3434 Silver Creek Rd San Jose CA 95121 USA từ ngày 6 tháng 3, năm 1990 cho tới hiện nay, và hy vọng sẽ còn làm việc ở đây nhiều năm nữa cho đến khi về hưu. Lương năm hiện tại của tôi là $100,021.
Tôi cư trú tại thành phố San Jose và thành phố Stockton, tiểu bang California, USA với vợ và 3 người con còn đi học.
Phone: 408-623-1814
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Tôi tin chế độ dân chủ tự do là chế độ ưu việt nhất hiện nay. Tôi muốn tham gia vào đảng Dân Chủ Việt (DCV) để cùng với các thành viên khác xây dựng và củng cố DCV hầu góp phần xây dựng và củng cố chế độ dân chủ tự do tại Việt Nam.
Tôi nói được tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi là giáo viên ở San Jose, USA. Chuyên môn của tôi là tiếng Việt và khoa học xã hội.
Tôi có lòng với dân nước Việt và muốn chung tay tranh đấu cho một nước Việt Nam độc lập theo thể chế dân chủ tự do.
Quang Nguyen
Ngày 28, tháng 12, 2014

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here