TV INDEPENDENT Viet9News.com Arizona

0
2361

TV INDEPENDENT Viet9News.com Arizona
Kính Mời tất cả mọi người sống ở tiểu Bang AZ xuống đường biểu tình chống
CSVN Bán Nước Không An Ninh Mạng, Không Đặc Khu
SAT June/23rd, 2018
Location: TNS John MCCain
TIME: 8:30 AM to 10:00 AM
2201 E. CamelBack Rd # 115, Phoenix, AZ 85016
More infor contact Thanh Tuấn Anh : TEXT (352) 388-1895
TV INDEPENDENT Viet9News.com Arizona
Là người VN tôi bật khóc khi xem Biểu Tình Tại Dinh Độc Lâp Sài Gòn Tường Trình Viet9News AZ

https://youtu.be/x-ReAm90S40 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here