Toàn dân đang liều mình vùng dậy biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược

0
1707

Việt Nam Cộng Hoà
Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
*******
Thông Báo 16/6/2018 của TT CPVNCHLV
v/v Loại bỏ Thành viên CPVNCHLV Hải ngoại không hoạt động
*******

Kính thưa quý vị thành viên CPVNCHLV hải ngoại,

Toàn dân đang liều mình vùng dậy biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược và lật đổ chế độ Việt Cộng tay sai bán nước hại dân!

Hiện nay, quý vị thành viên CPVNCHLV trong nước cũng đã được khuyến khích ra mặt công khai nếu có thể để lãnh đạo người dân biểu tình chống Tàu xâm lược và lật đổ tà quyền Việt Cộng, vì bây giờ là thời điểm một mất một còn với Tàu xâm lược và Việt Cộng tay sai!

Tôi xin kêu gọi quý vị thành viên hải ngoại của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong tích cực ra mặt công khai hoạt động đúng với danh xưng của mình và thường xuyên cập nhật thông tin trên trang của mình phụ trách.

Vì sợ hay vì bất cứ lý do gì khác quý vị vẫn chưa thể công khai chống Tàu chống Cộng với đúng với chức danh trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong của mình, xin quý vị hãy từ nhiệm để chỗ cho người khác.

Nếu quý vẫn không tích cực đấu tranh với tư cách thành viên CPVNCHLV hải ngoại trong giai đoạn quyết liệt này mà cũng không từ nhiệm, tôi rất tiếc phải lặng lẽ bỏ tên quý vị ra khỏi CPVNCHLV. Xin lỗi quý vị, tôi phải làm như thế là vì đại cuộc giải cứu Quốc Gia Dân Tộc của tất cả chúng ta. Mong quý vị thông cảm! Xin cảm ơn quý vị đã tham gia CPVNCHLV trong thời gian qua và kính chúc quý vị sức khoẻ và may mắn!

Trân trọng,
Nguyễn Thế Quang (Quang Nguyen)
Tổng Thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong
President of the Republic of Vietnam Government in Exile
Nhiệm Kỳ 2018-2019
Phone: 408-623-1814
https://www.facebook.com/QuangTheNguyenUSA
Email: nguyenthequangusa@gmail.com
Postal mail: 4401 Giselle Ln CA 95206 USA

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here