Tổng giáo phận Sài Gòn, tới hai Đức Giám mục và mọi linh mục, mọi dòng tu.

0
2103

Tác giả: Linh Mục Phan Van Loi:

Kính xin Đồng bào, nhất là Đồng bào Công giáo, chuyển đi toàn thế giới, đặc biệt khắp toàn Tổng giáo phận Sài Gòn, tới hai Đức Giám mục và mọi linh mục, mọi dòng tu.
Cũng hãy vui lòng hiến kế thêm. Xin cảm ơn.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here