THƯ NGỎ GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

0
2308

Bản cập nhật 3: THƯ NGỎ GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT
Phan Van Loi <phanvanloi@fvpoc.org> Sun, Jun 3, 2018 at 8:00 AM
To: “Vũ Đông Hà:” <peoplejournalism@gmail.com>, “Ms Nguyễn Mạnh Hùng:” <nmhung54@gmail.com>, Hoàng Hưng <ndtm42@gmail.com>, “J.B Nguyễn Hữu Vinh” <vinh1962@gmail.com>, Hà Thị Vân <havan289@gmail.com>, Chùa Liên Trì <thichkhongtanhvn@gmail.com>, Chùa Giác Hoa <thichvienhygh@gmail.com>, Hoang An <hoangngocanan@gmail.com>, Nguyễn Ngọc Anh <meoconngoc11@gmail.com>, Trần Ngọc Anh <danoantranngocanh@gmail.com>, Lữ Văn Bảy <chanhdat4@gmail.com>, Nguyễn Vũ Bình <thanglongdoicho@gmail.com>, Bùi Hoàng Vi <buihoangvi@gmail.com>, “Võ Văn Bửu (1)” <Thanhanle1989@gmail.com>, “Võ Văn Bửu (2)” <buudungpghh@gmail.com>, “Nguyễn Huệ Chi (1)” <hytue2010@gmail.com>, “Nguyễn Huệ Chi (2)” <nonsonggamvoc2012@gmail.com>, Nguyễn Bá Đăng <binhminh1913@gmail.com>, Ms Đoàn Văn Diên <laguirealaguire@gmail.com>, Nguyễn Trí Dũng <immrkoo@gmail.com>, Lã Việt Dũng <lavietdung@gmail.com>, Đậu Văn Dương <Chualatatca02102014@gmail.com>, Nguyễn Thanh Giang <giangnguyen1936@gmail.com>, Giáo hội PGHHTT An Giang <giaohoipghhthuantuyangiang@yahoo.com>, Phan Thanh Hải <anhbasg2014@gmail.com>, “Đỗ Thị Minh Hạnh (1)” <minhhanhldv@gmail.com>, “Đỗ Thị Minh Hạnh (2)” <dothiminhhanh13@gmail.com>, Ms Nguyễn Hoàng Hoa <phucchonhonloai@gmail.com>, Phạm Minh Hoàng <pmhoang.bk@gmail.com>, Vi Đức Hồi <viduchoils@gmail.com>, Nguyễn Công Huân <huannc@gmail.com>, Nguyễn Lê Hùng <d0914195681@gmail.com>, Trần Khuê <trankhue@gmail.com>, Mai Thái Lĩnh <ht.linh2011@gmail.com>, “Thích Thiện Minh (2)” <thich.thichthienminh8@gmail.com>, Nguyên Ngọc <nguyenngocpct@gmail.com>, Nguyễn Phong <pghhttdongthap@gmail.com>, Nguyễn Lan <nhavandoclap@gmail.com>, Hồ Văn Oanh <hvoanh8@gmail.com>, Hứa Phi <phihuaphi@gmail.com>, Hà Sĩ Phu <thuvienhsp@gmail.com>, Ngô Quỳnh <aladanh.dc@gmail.com>, Lê Văn Sóc <levansocpghh@gmail.com>, Dương Thị Tâng <tiengthu58@gmail.com>, Nguyễn Văn Thanh <giusevanthanh@gmail.com>, Nguyễn Ngọc Tường Thi <namuyen2@gmail.com>, Nguyễn Công Thủ <nguyencongthu2014@gmail.com>, Ms Nguyễn Trung Tôn <nguyentrungtonth@gmail.com>, Lê Minh Triết <kieulehb@gmail.com>, Nguyễn Trung Trực <duhocnewword123@gmail.com>, Ms Thân Văn Trường <sarah220412@gmail.com>, Hồi Vi Đức <viduchoi.ls@gmail.com>, Trương Anh Thụy <anhthuy.truong06@gmail.com>, Phạm Tuấn <phamtuankb@gmail.com>, Hội Đồng Liên Tôn <hoidonglienton@googlegroups.com>, Đinh Xuân Thái <xuanthai1@gmail.com>, Trần Quang Thành <tranquangthanh966@gmail.com>, Nguyễn Kỳ <koala101@bigpond.com>, Phạm Bá Hải <phambahai@fvpoc.org>, Trần Đức Thạch <trungthucnghean1234@gmail.com>, Nguyễn Thiện Nhân <canhchimkhongmoi1977@gmail.com>, Nguyễn Trung <nguyentrung01011974@gmail.com>, Kha Lương Ngãi <khaluongngai@hotmail.com>, Huỳnh Trọng Hiếu <khoiphonghoang@gmail.com>, Lưu Ly <luulyo@gmail.com>, Nguyễn Quang A <anguyenquang@gmail.com>, Trần Thị Hài <tranhai1247@gmail.com>, Ngô Duy Quyền <hatrongnhan2008@gmail.com>, Phạm Thanh Nghiên <tuoidabuonhp@gmail.com>, Nguyễn Quốc Quân <drquannguyen@gmail.com>, Phạm Văn Trội <chinhminh72@gmail.com>, Đỗ Nam Hải <huonggiang63@gmail.com>, Huỳnh Quang <nhanai@online.fr>, Trần Đức <ductranvanloc@gmail.com>, Nguyễn Văn Túc <muusutainhan2012@gmail.com>, Cựu Tù Nhân Lương Tâm <prisonersofconscience@fvpoc.org>, Nguyễn Hoàng Vi <hugo.nguyen2909@gmail.com>, Lm Lê Ngọc Thanh <naygum@gmail.com>, Lê Thị Công Nhân <claudemonetanna@gmail.com>, Chu Mạnh Sơn <laychuaconphailamgi.davidmanh@gmail.com>, Hội Bầu Bí Tương Thân <hoibaubituongthan@gmail.com>, Lê Quang Hiển <nguyenbin08@gmail.com>, Giáo Hội PGHH TT Cần Thơ <pghhttcantho@gmail.com>, Bùi Chát <lamvanbien@gmail.com>, Huỳnh Ngọc Chênh <chenh2006@gmail.com>, Phạm Chí Dũng <phamchidungsg@gmail.com>, Đinh Phương Thảo <galasunogamen@gmail.com>, Đinh Nhật Uy <dinhnhatuy@gmail.com>, Huỳnh Ngọc Giao <ngocgiao0015@gmail.com>, Ms Nguyễn Hoàng Hoa <phero2013@gmail.com>, Huỳnh Kim Tuấn <bodhidharma1959@gmail.com>, Phạm Kim Anh <sonanhkimthi@gmail.com>, Lê Nguyên Sang <bslenguyensang@gmail.com>, Bùi Minh Quốc <bmquoc40@gmail.com>, Ms Nguyễn Hồng Quangg <quangpastor@gmail.com>, Vũ Quốc Ngữ <saokhue2017@yahoo.com.vn>, Nguyễn Tiến Trung <ntientrung2014@gmail.com>, NoU SaiGon <nousaigon105@gmail.com>, Nguyễn An Quý <simonanguyen@hotmail.com>, Phạm Ngọc Thạch <sumangphucam@gmail.com>, Tăng Đoàn Huế <tangdoanthuathienhue@gmail.com>, Thoai Dinh Huu <dinhhuuthoai@gmail.com>, Nguyễn Tiếng <tiengn@gmail.com>, Hoàng Khởi Phong <tongiaosactoc@gmail.com>, Trần Văn Huỳnh <2tranvanhuynh@gmail.com>, Nguyễn Tường Thụy <tuongthuy52@gmail.com>, Đỗ Quang Tuyến <tuyenchi867@yahoo.com>, Việt Nam Thời Báo Vietnam Times <vietnamthoibao2014@gmail.com>, Phan Tấn Hải <nguyengiac@yahoo.com>, Quang Nam <quangnam1972@gmail.com>, Chu Vĩnh Hải <chuvinhhai@gmail.com>, Võ An Phước <voanphuoc1@gmail.com>, Ngoc Nguyen <ngoc1807@gmail.com>, nguyenkhactoannhabao@gmail.com, “Sellers, Charles R (Ho Chi Minh City)” <SellersCR@state.gov>, VO VAN Tao <vvtao.nb@gmail.com>, Nguyen Binh Nguyen <nguyenbinh.translator@gmail.com>, Mai Nguyen Khac <maiminhtriet@gmail.com>, Việt Dân Nguyễn <vn.nuocoi@gmail.com>, Dung Hoang <dunghoang07@gmail.com>, Tien Duc Tran <trantienduc41@gmail.com>, Andre Menras <andremenras@gmail.com>, Toàn Phạm <phamtoannhamthan@gmail.com>, Nguyễn Đông Yên <ndyen@math.ac.vn>, The-Hung Nguyen <hungntdananguniver@gmail.com>, Đình Đăng Nguyễn <ndinhdang@gmail.com>, Binh An <songhuongbinhan@gmail.com>, Lê Anh Hùng <leanhhung2020@gmail.com>, tinmungchonguoingheo@gmail.com, BÙI Quang Vơm <vomquangbui@gmail.com>, Đăng Đức Nguyễn <dangduc.nguyen1957@gmail.com>, Quang Nguyen <nguyenthequangusa@gmail.com>, Xuan Tran <mekongtynan@gmail.com>, Tinh Mnh <htinh1@gmail.com>, Luu Hoan_Pho <luuhpho@yahoo.com>, Tao Nguyen <franklintnguyen@yahoo.com>, Everest Tran <everest.tnhy@gmail.com>, phucvy57@yahoo.dk, ANH PHAM TRAN <phamtrananh2015@gmail.com>, Vinh Nguyen Quang <vinhnq1956@gmail.com>, nghiem nguyen <nghiemnguyen251063@gmail.com>, luonguyen2133@yahoo.com, Nguyen Minh Nhut <nhutnm.gita@gmail.com>, Cao Xuân Lý <caoxly@gmail.com>, kybanlentiengnq@gmail.com, Cuong Nguyen <nguyencuong@email.cz>, Cu Huy Ha Vu <cuhuyhavuvietnam@gmail.com>, Batman Return <xuanbinhtuatvn2006@yahoo.com>, tinhthuc21@yahoo.com, khang vu <lsvuquykhang@yahoo.com>, hoanghha6@gmail.com, h2.nguyen-trong@orange.fr, lanque dinh <lanqueyd@gmail.com>, Hoan Vo <vodhoanh3@gmail.com>, Sang Sang Triệu <trieusangsang2016.st@gmail.com>, thai hang <thaihangsv@yahoo.com>, tienhuuttvn@gmail.com, AFVE <afve2003@gmail.com>, Thuyvan Ngo <thuyvanngo2612@gmail.com>, Ngan Lau <nganlau121212@gmail.com>, LONG DIEN <longdien71@gmail.com>, Huynh Quoc phu Huynh <huynhquocphu18@gmail.com>, helene NG <le-paradis@live.be>, nam dang huu <nambinhthuan12@gmail.com>, thị Thùy Dương D <duongthithuyduong1001@gmail.com>, Vietnam Human Rights Foundation <vnhumanrights@protonmail.com>, Vu Quoc Ngu <vuquocngu2003@gmail.com>, Luan duc Nguyen <luanducnguyen45@yahoo.com>, dien dang <caotran15@yahoo.com>, tranductrung1717@gmail.com, Chau Nguyen <danykayster@gmail.com>
Quí tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào Thư ngỏ này, xin ghi rõ tên tổ chức và người đại diện/ họ tên cá nhân và nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành phố, quốc gia), gửi về địa chỉ: phanvanloi@fvpoc.org

Bản cập nhật chữ ký và chỉnh sửa nội dung tối 03-06-2018

27 tổ chức và 454 cá nhân

THƯ NGỎ GỬI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

VỀ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,

Đề án Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) đang được quý vị thảo luận tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV, trong đó lần đầu tiên thời hạn cho thuê đất dành cho các dự án đầu tư của nước ngoài được đề nghị tăng thêm đến 99 năm, thay vì 70 năm theo luật hiện hành.

Như quý vị có thể biết, Đặc khu với các quy chế quản lý hành chính và luật pháp riêng biệt, cùng thời hạn thuê đất 99 năm, khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng đến các Tô giới, tức phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý, vào thời chủ nghĩa thực dân còn hoành hành trên toàn thế giới những thế kỷ trước. Trong lịch sử, Tô giới (hay Đặc khu) thường được các cường quốc áp đặt và thiết lập lên trên lãnh thổ của những quốc gia bạc nhược, mất hẳn tinh thần độc lập dân tộc.

Mưu đồ của các cường quốc trong việc bành trướng lãnh thổ và thế lực chính trị thời nào cũng có. Thái độ gây hấn trên Biển Đông bằng sức mạnh quân sự của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc ngày nay là minh chứng về những tham vọng và biện pháp cố hữu thực hiện tham vọng như vậy. Do diện tích rộng lớn và vị trí hiểm yếu về mặt quân sự trên biển và đất liền của ba khu vực được chọn làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, vấn đề an ninh quốc phòng lẽ ra cần phải được xem xét cẩn trọng về mọi phương diện, để bảo đảm rằng các thế lực ngoại bang vốn vẫn luôn mang dã tâm cuớp và lấn đất của nước ta bằng chính sách “biên giới mềm” không lợi dụng việc thuê đất 99 năm ở các Đặc khu nhằm thiết lập cơ sở quân sự và quân báo sâu bên trong lãnh thổ Việt Nam.

Tiếc thay, bất chấp sự việc nghiêm trọng liên quan đến chủ quyền quốc gia như thế, trên diễn đàn Quốc hội chỉ thấy lác đác vài vị Đại biểu nhân dân có lương tâm và trách nhiệm cất lên tiếng nói tâm huyết phản đối dự luật này. Vì vậy, trước mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia và tương lai dân tộc Việt Nam, chúng tôi – các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây – đồng lòng kêu gọi các vị Đại biểu Quốc hội:

1- Hãy trả lời KHÔNG đối với Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, và dứt khoát KHÔNG biểu quyết thuận để thông qua dự luật này.

2- KHÔNG tiếp tay cho cho lòng tham vô đáy của đám tư bản tức nhóm lợi ích đứng sau đề án, đang ẩn núp dưới chiêu bài “Đại cục” của quốc gia hay “Tình hữu nghị” giữa hai nước và hai đảng cầm quyền.

Kính chúc quý vị Đại biểu Quốc hội dồi dào sức khoẻ và mong mỏi quý vị đáp ứng nguyện vọng của toàn dân trong vấn đề hệ trọng nêu trên.

Lập ngày 30 tháng 5 năm 2018

Các tổ chức (đợt 1):

01- Diễn đàn Dân chủ Đuốc Việt (Hoa Kỳ). Đại diện: Ông Lưu Hoàn Phố, Bà Thái Hằng

02- Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân, California, USA.

03- Giáo Hội Cộng Đồng Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ. Đại diện: Hội trưởng MS Nguyễn Hoàng Hoa.

04- Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh mục Phan Văn Lợi.

05- Hội thánh Tin lành Mennonite Cộng Đồng. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.

06- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

07- Khối Tự do Dân chủ 8406 Hoa Kỳ. Đại diện: Ông Vũ Hoàng Hải

08- Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ

09- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Linh mục Nguyễn Công Bình.

10- Nhóm Yểm trợ Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận. Đại diện: Ông Nguyễn Văn Lợi và Ông Sonny Nguyễn

11- Radio VNHN Âu Châu. Đại diện: Ông Đinh Kim Tân.

12- Tập Hợp Quốc Dân Việt và Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện : Lm Nguyễn Văn Lý, Huế.

Các cá nhân (đợt 1):

1- Cao Xuân Lý, Nhà văn, Úc Châu.

2- Đặng Hữu Nam, Linh mục Giáo phận Vinh.

3- Đặng Thị Kính, Dân oan, Bến Tre.

4- Đinh Hữu Thuyên, Tài xế, Sài Gòn

5- Đoàn Thị Nữ, Dân oan, Tiền Giang.

6- Đỗ Thị Giỏi, Dân oan, Bến Tre.

7- Đỗ Thị Ngọc Nguyên, Dân oan, Đồng Nai.

8- Hoàng Thị Thành, Giáo viên đã nghỉ hưu. Đồng Nai.

9- Hồ Thị Đậy, Dân oan, Bến Tre.

10- Huỳnh Thị Hường, Dân oan, Bến Tre.

11- Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội

12- Lê Thị Ghi, Dân oan, Bến Tre.

13- Lê Thị Kẽn, Dân oan, Bến Tre.

14- Lê Vinh Trương, Vận tải, Sài Gòn

15- Lý Đăng Thạnh, Người chép Sử, Sài Gòn

16- Mai Thị Nguyệt, Dân oan, Long An.

17- Ngô Thị Thứ, Cựu giáo viên Sài Gòn.

18- Nguyễn Bình Thành, Thợ điện, Thừa Thiên-Huế.

19- Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội.

20- Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin lành, Sài Gòn.

21- Nguyễn Mậu Trinh, Dược sĩ, Hoa Kỳ

22- Nguyễn Ngọc Sơn, Bác sĩ nghỉ việc, Bà Rịa Vũng Tàu.

23- Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ Tịch Hội Cơ Học Thủy Khí Việt Nam, Đà Nẵng

24- Nguyễn Thị Cảnh, Dân oan, Bến Tre.

25- Nguyễn Thị Đuột, Dân oan, Bến Tre.

26- Nguyễn Thị Kim Thủy, Tiền Giang.

27- Nguyễn Thị Trí, Dân oan, Bình Dương.

28- Nguyễn Thị Xuân Tâm, Dân oan, Bến Tre.

29- Nguyễn Văn Đức, Lao động tự do, Sài Gòn.

30- Phạm Anh Tuấn, Kỹ sư, Úc Châu.

31- Phạm Ngọc Hoa, Dân oan, Sài Gòn.

32- Phạm Thị Quẩn, Dân oan, Long An.

33- Phan Thị Đẹp, Dân oan, Bến Tre.

34- Phan Văn Phong, Nghề tự do, Hà Nội.

35- Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Úc Châu.

36- Trần Sỹ Tín, Lao động tự do, Hà Tĩnh.

37- Trần Thị Hoàng, Dân oan, Tiền Giang.

38- Trần Thị Liễu, Dân oan, Tiền Giang.

39- Trần Thị Thật, Dân oan, Tiền Giang.

40- Trần Văn Đức, Dân oan, Long An.

41- Triệu Sang, Thương binh VNCH, Sóc Trăng.

42- Trương Minh Tâm, Dân oan, Long An.

43- Vi Đức Hồi, Cựu tù nhân lương tâm, Lạng Sơn

44- Võ Thị Lệ, Dân oan, Bến Tre.

45- Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang.

Các tổ chức (đợt 2):

1. Báo điện tử Tiếng Dân Viet Media. Đại diện: Nhà báo Trần Quang Thành

2. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm

3. Diễn đàn Xã hội dân sư. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A

4. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy. Đại diện: Ông Lê Quang Hiển và Ông Lê Văn Sóc

5. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo VN. Đại diện: Thượng tọa Thích Thiện Minh và Linh mục Nguyên Thanh.

6. Hội Bảo vệ Quyền tự do Tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.

7. Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng.

8. Hội Pháp-Việt Tương trợ. Đại diện : Ông Bùi Xuân Quang Paris

9. Khối Tự do Dân chủ 8406 Úc Châu. Đại diện: TS Lê Kim Song.

10. Liên minh Dân chủ Tự do VN. Đại diện: Nhân sĩ Huỳnh Hưng Quốc.

11. Lương Tâm Công Giáo San Jose, California, HK. Đại diện: Bà Cao Yhị Tình

12. Nhóm Thuyền nhân lưu vong tại Thái Lan. Đại diện: Ông Đào Bá Lê.

13. Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại. Đại diện: Ông Phạm Hồng Lam

14. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống mhất. Đại diện: Hòa thượng Thích Không Tánh, Thượng tọa Thích Từ Giáo, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước.

15. Trang mạng Ngàn Lau (Dallas, HK). Đại diện: Vũ Hoàng Anh Bốn Phương.

Các cá nhân (đợt 2):

1. André Menras- Hồ Cương Quyết, Nhà giáo Pháp Việt.

2. Bùi Kiên Trung, Kỹ sư, Hà Nội

3. Bùi Thị Thúy Nga, Sinh viên, Sài Gòn

4. Diệp Kiếm Hoà, Kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng.

5. Dương Trung Kiên, Tài xế, Sài Gòn.

6. Dương Văn Quý, Kỹ sư xây dựng, Vĩnh Phúc.

7. Dương Văn Toàn, Nghề tự do, Ninh Thuận

8. Dương Xuân Mức, Nghỉ hưu, Đà Nẵng.

9. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng ĐH Kinh tế, Sài Gòn.

10. Đặng Đình Hưng, Kỹ sư xây dựng, Ninh Bình

11. Đặng Thanh Thanh, Doanh nhân, Hoa Kỳ

12. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội.

13. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, Hà Nội

14. Đinh Hữu Thuyên, Tài xế, Sài Gòn.

15. Đinh Thị Hằng Kinh doanh, Hà Nội.

16. Đoàn Minh Tâm, Làm tự do, Sài Gòn

17. Đoàn Văn Hoàng, Nhân viên thiết kế, Hà Nội.

18. Đinh Văn Tuấn, Nghề tự do, Hà Nội

19. Đỗ Huy Cường, Kinh doanh tự do, Sài Gòn

20. Đỗ Tư Nghĩa, Dịch giả hưu trí, Đà Lạt, Lâm Đồng.

21. Đỗ Thị Vân Anh, Giáo viên, Hà Nội

22. Đỗ Trung, Hưu trí, Cali. Hoa Kỳ

23. Đường Văn Thái, Thạc sĩ: Quản lý đất đai, Iksan, Korea

24. Ellen Nguyễn, thành viên Mạng lưới Nhân quyền, Califonia, Hoa Kỳ.

25. Hà Dương Tuấn, Nguyên chuyên gia CNTT, Pháp

26. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt.

27. Hoàng Đức Trung, Hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội.

28. Hoàng Hải Ninh, Kỹ sư, Nha Trang

29. Hoàng Hưng, Nhà thơ-dịch giả, Sài Gòn.

30. Hoàng Lam, Kỹ sư phần mềm, Virginia, USA.

31. Hoàng Quân, Sinh viên, Đà Nẵng.

32. Hoàng Thị Minh Ngọc, Bác sĩ, Tiền Giang

33. Hoàng Thị Mỹ Tú, Nội trợ, Đắc Lắc

34. Hồ Nhật Thái, Nhà thiết kế, Sài Gòn

35. Hồ Ngọc Phước, Kỹ sư xây dựng, Quảng Nam.

36. Hồ Quang Hùng, Nhân viên kỹ thuật, Nghệ An.

37. Hồ Văn Long, Xây dựng, Quảng Bình

38. Hồ Viết Long, Nghỉ hưu, Sài Gòn.

39. Hoàng Dũng, Phó GS-TS, Sài Gòn

40. Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn.

41. Huỳnh Dần, Kinh doanh, Hoa Kỳ.

42. Huỳnh Kim Báu, Chủ nhiệm danh dự CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn.

43. Huỳnh Minh Bảo, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn.

44. Huỳnh Nam, Sinh viên, Bình Định

45. Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt

46. Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt.

47. Huỳnh Sinh Thụy, Xây dựng, Huế

48. Huỳnh Tấn Mẫm, Bác sĩ, Sài Gòn.

49. Huỳnh Thanh Hiệp, Tài xế, Kon Tum.

50. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT Báo SGGP, Sài Gòn.

51. Khưu Đỗ Hải Vân, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn.

52. Kiều Quốc Việt – Kỹ sư xây dựng – Quảng Nam.

53. Lâm Phước Thịnh, Thợ điện, Sài Gòn.

54. Lê Công Định, Luật sư, Sài Gòn

55. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Sài Gòn.

56. Lê Công Quốc Tuấn, Kinh doanh, Đồng Nai

57. Lê Công Tuấn, Giảng viên, Cần Thơ.

58. Lê Đức Long, Nghề tự do, Đồng Nai

59. Lê Hồ Phong Vũ, Nghề tự do, Tây Ninh.

60. Lê Hữu Quế, Giáo sư, California, Hoa Kỳ

61. Lê Khánh Hùng, Tiến sĩ Công nghệ Thông tin, Hà Nội

62. Lê Minh, Thương gia, North Carolina, Hoa Kỳ.

63. Lê Nam, Nhiếp ảnh, Hoa Kỳ.

64. Lê Nguyên Vũ, Nhà thiết kế, Sài Gòn

65. Lê Phạm Mai, Nội trợ, California, Hoa Kỳ

66. Lê Quang Phát, Kinh doanh, Ninh Thuận.

67. Lê Quyên, Nội trợ, Bình Thuận.

68. Lê Thanh Thúy, Cán bộ hưu tri, Bình Thuận

69. Lê Thành Xuân, Cựu chiến binh, Sài Gòn

70. Lê Tinh Thông, Giáo chức hồi hưu, California, Hoa Kỳ

71. Lê Thanh Hà, Blogger, Hà Nội.

72. Lê Thành Hưng, Công nhân, Đà Nẵng

73. Lê Thị Bích Hà, Hưu trí, Texas, Hoa Kỳ.

74. Lê Thị Dần, Nghỉ hưu, Úc Châu.

75. Lê Trần Ngọc Sơn, Giáo viên, Đồng Nai.

76. Lê Trí, Quản lý, Sài Gòn

77. Lê Trung Thực, Blogger, Đồng Nai.

78. Lê Văn Cường, Kinh doanh, Bình Dương.

79. Lê Văn Đại, Kỹ sư điện, Sài Gòn

80. Lê Văn Thịnh, Thạc sỹ xây dựng, Gia Lai.

81. Lê Văn Việt, Kỹ sư, Sài Gòn.

82. Lê Văn Vinh. Hiệu Tuệ Hiền, Tu sĩ Phật giáo, Dak Nông.

83. Lê Xuân Thọ, Kỹ sư công nghệ sinh học, Quảng Nam.

84. Lư Văn Bảy CTNLT, tỉnh Kiên Giang

85. Lương Duy Tiến, Nhiếp Ảnh Tự Do, Hà Nội.

86. Mai Đắc Thương, Nhân viên văn phòng, Đồng Nai.

87. Mai Nhật, Tài xế, Kiên Giang

88. Ngô Thuý Vân, Nhân viên xã hội, Praha, Cộng hoà Séc.

89. Ngô Văn Dũng, May mặc, Hội An Quảng Nam.

90. Ngô Văn Hiền, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

91. Ngô Yên Thái, Nhạc sĩ, Canada

92. Nguyễn Anh Dũng, Kinh doanh, Nhật Bản

93. Nguyễn Anh Duy, NNhề nghiệp tự do, Sài Gòn.

94. Nguyễn Anh Thư, Nhân viên, Bến Tre

95. Nguyễn Anh Tuấn, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội.

96. Nguyễn Bằng Lê, Nhân viên lái xe, Hải Phòng.

97. Nguyễn Cao Trường, Nghề tự do, Sài Gòn

98. Nguyễn Cao Tuyết, Thợ may, California USA

99. Nguyễn Cường, Tư vấn bất động sản, Praha, Cộng hòa Séc.

100. Nguyễn Duy Duẩn, Nghiên cứu sinh, Hàn Quốc

101. Nguyễn Duy Hùng, Kinh doanh, Sài Gòn.

102. Nguyễn Đăng Tuấn, Kinh doanh, Sài Gòn

103. Nguyễn Đình Cống, Giáo sư nghỉ hưu, Hà Nội.

104. Nguyễn Đình Đầu, Nhà nghiên cứu, Sài Gòn.

105. Nguyễn Đình Huy, Học sinh cấp 3, Đak Lak

106. Nguyễn Đình Nguyên, TS, Úc Châu.

107. Nguyễn Đình Hiền, Nghề tự do, Kon Tum

108. Nguyễn Đình Tân, Xây dựng, Cali, Hoa Kỳ.

109. Nguyễn Đức Thuận, Môi giới bất động sản, Bắc Cạn.

110. Nguyễn Hoàng, Giáo viên tiếng Anh, Nha Trang.

111. Nguyễn Hoàng Đức, Sinh viên, Bình Thuận.

112. Nguyễn Hoàng Hải, Nội trợ, Sài Gòn.

113. Nguyễn Hoàng Minh, Sinh viên, Sài Gòn.

114. Nguyễn Hoàng Trúc Giang, Sinh viên, Sài Gòn.

115. Nguyễn Hoàng Việt, Lao động tự do, Hà Nội.

116. Nguyễn Hoàng Vũ, Nghề nghiệp tự do, Bình Thuận

117. Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội.

118. Nguyễn Huy Hoàng, Thợ ảnh, Điện Biên

119. Nguyễn Hữu Bảng, Thanh tra thuế vụ hồi hưu, Montreal. Canada.

120. Nguyễn Kiến Phước, Nhà báo tự do, Sài Gòn.

121. Nguyễn Kim Frank, Công nhân, Florida,USA

122. Nguyễn Kim Lập Trường- KS xây dựng, Phú Yên

123. Nguyễn Kỳ, Thiết kế đồ họa, Úc Châu.

124. Nguyễn Kỳ Hưng, Tiến sĩ, Úc Châu

125. Nguyễn Lân Thắng, Nhà báo tự do, Hà Nội

126. Nguyễn Long Giang, Kỹ sư đô thị, Nghệ An.

127. Nguyễn Minh Nhựt, Lập trình viên, Sài Gòn,

128. Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyên GS đại học Y, Hà Nội

129. Nguyễn Ngọc Ngoạn, Hưu trí, Áutralia.

130. Nguyễn Ngọc Thương, Sinh viên, Sài Gòn

131. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội.

132. Nguyễn Nhi, Kinh doanh, Quảng Nam.

133. Nguyễn Phương Minh, Kỹ sư tin học, Hà Nội

134. Nguyễn Quang Ý, Tư vấn thiết kế xây dựng, Hà Tĩnh, nghề

135. Nguyễn Quốc Chưởng, Kế toán doanh nghiệp, Hà Tĩnh

136. Nguyễn Quý Kiên, Kỹ sư Tin học, Hà Nội

137. Nguyễn Tấn Khoa, Lập trình viên, Canada.

138. Nguyễn Thái Dương, Nghề tự do, Sài Gòn.

139. Nguyễn Thái Hợp, Giám mục, Nghệ An.

140. Nguyễn Thị Chính, Nội trợ, Sài Gòn.

141. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài Gòn.

142. Nguyễn Thị Kim Thanh, Nội trợ, Bình Dương.

143. Nguyễn Thị Liên Anh, Nhân viên văn phòng, Gò Vấp.

144. Nguyễn Thị Tâm, Dân oan, Hà Nội

145. Nguyễn Thị Tâm, Làm nông, Nghệ An.

146. Nguyễn Thị Thái Lai, Thiện nguyện viên DCCT, Nha Trang.

147. Nguyễn Thị Thanh Vân, Cán bộ hưu trí, Nha Trang

148. Nguyễn Thị Thanh Vân, Cộng tác viên Chân Trời Mới Media, Pháp quốc.

149. Nguyễn Thị Thủy, Nhân viên tiếp thị, Hà Đông, Hà Nội

150. Nguyễn Thị Thùy Linh, Nội trợ, Sài Gòn.

151. Nguyễn Thoa, Giúp người già tại gia, Cali, Hoa Kỳ

152. Nguyễn Tuấn Anh, Kinh doanh, Sài Gòn

153. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo tự do, Hà Nội.

154. Nguyễn Văn Bảy, Sinh viên, Đà Nẵng

155. Nguyễn Văn Đạt, Nghề tự do, Quảng Ninh.

156. Nguyễn Văn Đoàn, Nghền tự do, An Giang

157. Nguyễn Văn Đông, Kỹ sư, Sài Gòn.

158. Nguyễn Văn Hiên, Huu tri, Melbourne, Úc Châu.

159. Nguyễn Văn Học, Nghề tự do, Sài Gòn

160. Nguyễn Văn Hùng, Nghề tự do, Đồng Nai.

161. Nguyễn Văn Khánh, Nghề tự do, Nghệ An.

162. Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội

163. Nguyễn Văn Thái, Nguyên GSTS, Pennsylvania, Hoa Kỳ

164. Nguyễn Vũ, Lập trình viên/Phân tích gia, Atlanta, Hoa Kỳ

165. Nguyễn Xuân Toàn Làm vườn, New Mexico, Hoa Kỳ

166. Phạm Bá Thanh Hậu, Kinh doanh tự do, Sài Gòn.

167. Phạm Bùi Cẩm Đoan, Sinh viên, Đà Lạt

168. Phạm Hữu Tài, Tài xế, Sài Gòn.

169. Phạm Lê Duy Thư, Sinh viên, Sài Gòn

170. Phạm Minh Đức, Giáo viên, Sài Gòn.

171. Phạm Quang khải, Kinh doanh, Berlin, Đức.

172. Phạm Thành Dương, Nghê tự do, Quảng Ngãi.

173. Phạm Thị Cúc, Giáo viên, Nha Trang

174. Phan Thị Hoàng Oanh, Tiến sỹ, Sài Gòn.

175. Phạm Thị Hường, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội.

176. Phạm Thị Ngọc Cầm, Nội trợ, Hà Nội.

177. Phạm Trí Hùng, Nội trợ, Sài Gòn

178. Phạm Tuyết Nhung, Công nhân, Đồng Nai

179. Phạm Văn Duật, Viên chức, Hà Nội

180. Phạm Văn Đức, Kinh doanh, Hà Nội

181. Phạm Văn Hợp, Chuyên viên Công nghê Thông tin, Brisbane, Úc Châu

182. Phạm Văn Lộc, In ấn, Trảng Bom, Đồng Nai.

183. Phạm Vũ Hồng Lĩnh, Kĩ sư xây dựng, Hải Phòng

184. Phan Cao Thiện, Lao động tự do, Quảng Bình

185. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài Gòn

186. Thích Thiện Minh, Thượng tọa, Sài Gòn.

187. Thiều Công Bình, Họa sĩ, Sài Gòn

188. Tina Hoàng, Nội trợ, Đài Loan

189. Tô Hoàng Thiện, Sinh viên, Bình Phước

190. Tô Ngọc Đạt, Kinh doanh, Tuyên Quang

191. Tony Vo, Công nhân, TX, Hoa Kỳ.

192. Trần Phong, nghề nghiệp CNTT. California, Hoa Kỳ

193. Trần Đỗ Vân, Nghỉ hưu, Úc Châu

194. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội.

195. Trần Hữu Hiền, Kỹ sư xây dựng, Bắc Giang

196. Trần Kim Châu, Nghề tự do, Sài Gòn.

197. Trần Lê Dũng, Kỹ sư, Canada

198. Trần Nam Hùng, Kỹ sư, California, Hoa Kỳ.

199. Trần Năng, Công nhân, Sài Gòn

200. Trần Ngọc Mỹ, Nội trợ, Úc Châu

201. Trần Ngọc Quang Minh, Kinh doanh, Sài Gòn

202. Trần Nhân Tôn, Nghỉ hưu, Úc Châu.

203. Trần Quốc Khánh, Phụ hồ, Sài Gòn

204. Trần Quốc Toản, Nhân viên KS, Phú Quốc.

205. Trần Quốc Việt, Nhân viên, Quảng Ngãi.

206. Trần Thị Linh Trang, Giảng viên đại học, Sài Gòn.

207. Trần Thị Thu Hoa, Buôn bán, Bà Rịa Vũng Tàu.

208. Trần Thị Vân, Tổ chức công đoàn, Úc Châu.

209. Trần Thư Hải Bằng, Kỹ sư xây dựng, Đông Anh, Hà Nội.

210. Trần Văn Lương, Kiến trúc sư, Bắc Ninh

211. Trần Văn Quân, Nhân viên công ty, Biên Hòa Đồng Nai

212. Trần Văn Triệu,Sinh viên, Úc Châu

213. Trần Võ Xa Rim, Kinh doanh, Tiền Giang.

214. Trần Xuân Chung, Kinh doanh- Bình Dương

215. Trịnh Lê Duy, Thợ máy, An Giang

216. Trịnh Kim Thuấn, Nông dân, An Giang

217. Trịnh Xuân Tú, Công nhân, Thanh Hoá.

218. Trương Bảo Vi, Phụ bếp, Sài Gòn.

219. Trương Minh Tuấn, Kinh doanh, Biên Hoà, Đồng Nai.

220. Tương Lai, Phó Giáo sư, Sài Gòn.

221. Vi Nhân Nghĩa Lao động tự do, Uông Bí, Quảng Ninh

222. Võ Anh Khoa, Công nhân, Vũng Tàu.

223. Võ Duy Phương, Lễ tân, Phú Quốc.

224. Võ Đăng Khánh, Nhiếp ảnh, Đồng Nai.

225. Võ Trần Thanh Hữu, Tài xế, Phú Yên

226. Vũ Bảo Phúc, Học sinh, Tây Ninh

227. Vũ Đình Thiện, Nghề tự do, Sài Gòn

228. Vũ Hải, công nhân, Berlin, Đức Quốc.

229. Vũ Khải Ca, Kinh doanh tự do, Hà Nội.

230. Vũ Nhật An, Thợ tiện, Cali, Hoa Kỳ.

231. Vũ Thạch, Kỹ sư, Sài Gòn.

232. Vũ Thư Hiên, Viết văn, Paris, Pháp

233. Vũ Trọng Khải, Ts, Chuyên gia độc lập về phát triển nông nghiệp, Sài Gòn.

234. Vũ Văn Mạnh, Giáo viên, Thái Bình.

235. Vương Quốc Toàn, Nhiếp ảnh gia tự do, Hải Phòng

Các cá nhân (đợt 3):

1. Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada

2. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, nhà báo, Đà Lạt.

3. Bùi Thị Tuyết, Kỹ sư, Sài Gòn

4. Bùi Tuấn Dương, Lao động tự do, Đắk Glong, Đắk Nông.

5. Bùi Văn Hợp, Lái xe, Núi Thành, Quảng Nam.

6. Bửu Nam, Phó Giáo sư-Tiến sĩ.

7. Cécilia Trần, Doanh nghiệp, Sài Gòn

8. Chu Hảo, TS, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN, Hội An, Quảng Nam.

9. Diệp Uyển Nhi, Nghề tự do, Hà Nội

10. Dương Đình Giao, Nhà giáo, Hà Nội

11. Đào Thanh Thủy, Hưu trí, Hà Nội

12. Đặng Bích Phượng, Hưu trí, Hà Nội.

13. Đặng Hằng Huyền, Kinh doanh, Hà Nội.

14. Đặng Thị Nhật Linh, Nghiên cứu sinh, Pháp

15. Đinh Đình Điệp, Cựu máy trưởng tàu biển, Đồ Sơn, Hải Phòng

16. Đinh Hồng Hòa, Người khuyết tật, Vũng Tàu

17. Đinh Văn Hải, Người khuyết tật, Lâm Đồng

18. Đoàn Công Nghị, Kinh doanh, Khánh Hòa.

19. Đoàn Quốc Tuấn, Kỹ sư XD thủy lợi, Ninh Thuận

20. Đoàn Phú Hòa, Tư vấn, phiên dịch, CH Séc.

21. Đỗ Thành Nhân, Chuyên viên tư vấn đầu tư, Quảng Ngãi

22. Đỗ Thị Hòa, Hưu trí, Hà Nội.

23. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp

24. Hoàng Xuân Phú, Gs-Ts Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

25. Hồ Quang Huy, Công ty Đường sắt Phú Khánh, Nha Trang

26. Hồ Việt Cường, tiểu thương, Thủ Đức, Sài Gòn

27. Huỳnh Diệu Liên, Thiết kế may đo, Hà Nội.

28. Huỳnh Ngọc Chênh, Nhà báo tự do, Thanh Xuân, Hà Nội

29. Huỳnh Thị Thu Hồng, Buôn bán, Quảng Nam

30. Huỳnh Thụy Vũ, Kiến trúc sư, Đà Nẵng

31. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Sài Gòn.

32. Lê Hoàng Diễn, Buôn bán, Tây Ninh.

33. Lê Mai Đậu, Kỹ sư, hưu trí, Hà Nội

34. Lê Minh Hằng, Hưu trí, Hà Nội

35. Lê Quang Ngọc, Kiến trúc sư, Hà Nội

36. Lê Thân, Cựu tù chính trị Côn Đảo, Nha Trang.

37. Lê Thị Công Nhân, Luật sư, Hà Nội.

38. Lê Thị Minh Chung, Nhà giáo, Hà Nội

39. Lê Thị Xuân Trúc, Kinh doanh, Ninh Thuận

40. Lê Trung Thành, Chạy xe ôm, Sài Gòn

41. Lê Trung Thực, Thương binh hưu trí, Đồng Nai.

42. Lê Văn Ký, Công nhân, Nam Định

43. Lê Xuân Hòa, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn.

44. Lê Xuân Khoa, nguyên Giáo sư, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

45. Lý Nghĩa, Kỹ sư, California, Hoa Kỳ

46. Mai Minh Xuân, Hưu trí, Hà Nội

47. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt.

48. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn

49. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An, Quảng Nam.

50. Ngô Duy Quyền, Kinh doanh tự do, Hà Nội.

51. Ngô Lê Trung, Xây dựng, Sài Gòn.

52. Ngô Tuyết Lan, Nhà nghiên cứu độc lập.

53. Nguyễn Công Bắc, Linh mục, Giáo phận Vinh.

54. Nguyễn Duy Tân, Linh mục, Nhà thờ Thọ Hoà, Đồng Nai.

55. Nguyễn Đại Tín, Kinh doanh, Văn Giang, Hưng Yên

56. Nguyễn Đắc Xuân, Nhà nghiên cứu VHLS, Huế.

57. Nguyễn Đăng Cao Đại, Kỹ sư, Sài Gòn,

58. Nguyễn Đăng Hưng, GS danh dự, ĐH Liège, Bỉ

59. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội.

60. Nguyễn Đình Sáng, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội.

61. Nguyễn Đình Trung, Kinh doanh tự do, Hà Nội.

62. Nguyễn Đông Yên, Gs-Ts Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

63. Nguyễn Đức Thắng, Cử nhân kinh tế, Gia Lâm, Hà Nội

64. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn (Kinh tế đối ngoại) độc lập, Hà Nội.

65. Nguyễn Hải Hoà, Kinh doanh tự do, Đà Nẵng

66. Nguyễn Hùng Lân, Họa sĩ, Sài Gòn.

67. Nguyễn Hữu Vinh JB, Nhà báo độc lập, Hà Nội

68. Nguyễn Khanh, Cựu viên chức RFA, Hoa Kỳ.

69. Nguyễn Khánh Hội, Kỹ sư xây dựng, Thanh Xuân Hà Nội.

70. Nguyễn Kiều Trang, Thợ may, Hà Nội.

71. Nguyễn Kim Trung, Đánh cá, Hà Tĩnh.

72. Nguyễn Lân Thắng, Kỹ sư, Hà Nội

73. Nguyễn Mạnh Hùng, Hưu trí, Sài Gòn.

74. Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo viên, Sài Gòn.

75. Nguyễn Minh Tâm, Giáo viên Tiểu học, Đà Nẵng.

76. Nguyễn Năng Tĩnh, Giáo viên, Quỳnh Lưu, Nghệ An

77. Nguyễn Ngọc Huỳnh, Kinh doanh, Sài Gòn.

78. Nguyễn Phú Hải, Đại tá Quân đội, thạc sĩ, Hà Nội.

79. Nguyễn Phú Yên, Hưu trí, Sài Gòn.

80. Nguyễn Quang Nhàn, CB hưu trí, Clb PhanTây Hồ, Đà Lạt

81. Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan hưu trí, Ba Đình, Hà Nội.

82. Nguyễn Quyết Thắng, Thợ điện lạnh, Hà Nội.

83. Nguyễn Sương Lăng, Nhân viên văn phòng, Sài Gòn

84. Nguyễn Sỹ Thụy, Giáo viên, TP Huế.

85. Nguyễn Thái Bình, Cựu chiến binh, Hà Nội.

86. Nguyễn Thái Hải, tư vấn tín dụng, Long An

87. Nguyễn Thanh Tâm, cựu PCT Nội vụ BCHCĐNV Oregon, Hoa Kỳ

88. Nguyễn Thanh Tùng, Xây dựng, Quảng Ninh.

89. Nguyễn Thị Cừ, Hưu trí, Hà Nội.

90. Nguyễn Thị Duyên, Làm ruộng, Hưng Yên

91. Nguyễn Thị Hoài Thu, Nội trợ, Nghệ An

92. Nguyễn Thị Liên Hoa, Giáo viên, Khánh Hòa

93. Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo viên, Thừa Thiên – Huế.

94. Nguyễn Thị Sương, Học sinh lớp 12, Nghi Lộc, Nghệ An.

95. Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán, Sài Gòn.

96. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Kinh doanh, Sài Gòn.

97. Nguyễn Thị Thu Hà, Dân oan, Nha Trang.

98. Nguyễn Thị Truyển, Nghỉ hưu, Đà Nẵng

99. Nguyễn Thu Giang, Luật sư, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Sài Gòn.

100. Nguyễn Thu Trang, Sinh viên, TP Huế

101. Nguyễn Thúy Hạnh, Nhà hoạt động, Thanh Xuân, Hà Nội

102. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan hải quân, Lê Chân, Hải Phòng.

103. Nguyễn Trọng Hoàng, Bác sĩ, Paris, Pháp.

104. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ VN tại TQ, Hà Nội.

105. Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.

106. Nguyễn Trung, Doanh nhân, Sài Gòn.

107. Nguyễn Văn Bảy, Sinh viên, Đà Nẵng

108. Nguyễn Văn Lịch, Hưu trí, Hà Nội.

109. Nguyễn Văn Nghị, Nông dân, Bảo Lộc, Lâm Đồng

110. Nguyễn Việt Dũng, Kỹ sư, Hải Phòng.

111. Nguyễn Xuân Bảo, Kỹ sư cơ khí, Nhật Bản

112. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sỹ Hán-Nôm học, Hà Nội.

113. Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở VHTTTT tỉnh Thừa Thiên.

114. Nguyễn Xuân Lâm, Đại học Quốc gia Úc, Canberra, Úc Châu

115. Nguyễn Xuân Liên, Hưu trí, Hà Nội

116. Nguyễn Xuân Phong, Thợ điện, Đà Nẵng.

117. Nguyễn Xuân Quý, Nghề tự do, Tiền Giang

118. Phạm Cầm Thu, Hưu trí, Hà Nội.

119. Phạm Chung Thanh, Công nhân xây dựng, Melbourne, Úc Châu.

120. Phạm công Nhiệm, Bác sĩ, Hà Nội.

121. Phạm Đức Nguyên, Tiến sỹ, nguyên Giảng viên Đại học, hưu trí, Hà Nội.

122. Phạm Gia Minh, Tiến sỹ kinh tế, Hà Nội.

123. Phạm Hồng Thắm, Giáo viên hưu trí, Hà Nội

124. Phạm Ngọc Luật, Viết báo, viết văn, Hà Nội.

125. Phạm Ngọc Minh, Phó giám đốc công ty, Sài Gòn.

126. Phạm Thành Thông, Kỹ sư Cơ khí, Sài Gòn

127. Phạm Toàn, Nhà nghiên cứu Giáo dục, Hà Nội.

128. Phạm Thị Thanh Hiền, Cán bộ hưu trí, Sài Gòn.

129. Phạm Văn Quang, Sinh viên, Hà Nội.

130. Phạm Xuân Kế, Linh mục, Giáo phận Vinh

131. Phan Công Lợi, Kinh doanh, Quảng Bình

132. Phan Hiếu, Kinh doanh, Sài Gòn.

133. Phan Thành Vinh, Kỹ sư xây dựng, Nghệ An

134. Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Tây Hồ, Hà Nội.

135. Phan Văn Dũng. Cử nhân kinh tế, Biên Hòa Đồng Nai.

136. Phan Văn Minh, Tu sĩ, Yên Thành, Nghệ An

137. Phan Văn Thức, Lao động tự do, Hà Nội.

138. Phan Vân Bách, Chuyên viên Kênh 3, CHTV, Hà Nội

139. Phùng Chí Kiên, Thiết kế, Hà Nội

140. Phương Hoa, Cựu chiến binh, Sài Gòn

141. Tạ Quang Bảo, Nhiếp ảnh gia, Hà Nội

142. Thái Văn Đường, Hội Nhà báo độc lập, Hà Nội

143. Thiếu Khanh, Nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

144. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt

145. Tô Nhuận Vỹ, Nhà văn, Huế.

146. Tôn Đức Cư, Thương binh, Hà Nội

147. Tống Huyền Vân, Giáo viên, Hoa Kỳ.

148. Trang Công Toàn, Kỹ sư, Sài Gòn

149. Trần Đức Nguyên, cựu Trưởng ban Nghiên cứu của TT P.Văn Khải, Hà Nội.

150. Trần Đức Quế, Chuyên viên nghỉ hưu, Hà Nội

151. Trần Hoàng Hà, Cử nhân luật, Sài Gòn

152. Trần Kế Dũng, Electrolux, Úc Châu.

153. Trần Mạnh Quyền, Giáo viên, Đống Đa, Hà Nội

154. Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

155. Trần Rạng, Giáo viên hưu trí, Sài Gòn

156. Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư cảnh quan, hưu trí, Hà Nội .

157. Trần Thị Bích Ngọc, Kế toán, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

158. Trần Thị Hường, Kỹ sư về hưu, Hà Nội

159. Trần Thị Thảo, Giáo viên hưu trí, Hà Nội.

160. Trần Thị Vân Lương, Nội trợ, Hà Nội

161. Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình, Hà nội.

162. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Sài Gòn.

163. Trần Văn Báu, Nghề tự do, Sài Gòn

164. Trương Văn Thiều, Giáo viên hưu trí, Thừa Thiên.

165. Uông Đình Đức, Kỹ sư cơ khí, Sài Gòn.

166. Vũ Thị Bích Phương, Nội trợ, Kiên Giang.

167. Võ Công Tường, Buôn bán tự do, Hà Tĩnh

168. Võ Thị Cẩm Nhung, Hưu trí, Nha Trang

169. Vũ Minh Vương, Nhà phê bình văn học, Hà Nội

170. Vũ Ngọc Hưng, Kinh doanh, Hà Nội

171. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn, Hà Nội.

172. Vũ Thị Mai, Kinh doanh, Hà Nội.

173. Vũ Văn Mạnh, Giáo viên, Thái Bình.

174. Vương Minh Thương, Kỹ sư xây dựng, Hà Đông, Hà Nội.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here